Muntgewichten 

munt-gewicht 7 gram, bodemvondst groningen

EUR 28,00, 17-apr-05, ebay, enricothomas

muntgewichtje voor de gouden 1 Cruzado van Portugal, gedateerd 1587. Vz: blokbeeldenaar voor 1 Cruzado...Kz: Handje van Antwerpen + 87 + makersinitialen I - T

EUR 7,50, 29-apr-05, ebay, 2201wl

muntgewichtje voor een rozennobel. Gemaakt door de Amsterdamse muntgewichtenmaker Gerrit Geens.
Vz: koggeschip met tudorroos
Kz: maan, ster, de letters GG en het jaartal 1627.

EUR 11,75, 06-mei-05, ebay, adwa13

muntgewicht voor de Philippusgulden van Philips de Schone en Karl de Vijfde.
Dit muntgewicht werd naar de ordonnantie van December 1499 gemaakt in rood koper.
En een kompleet set werd aan alle grote steden in Bourgondie gezonden.
Dus een leuk Nederlands gewichtje, voor 1509 gemaakt, ik denk 1500 exact.
De inscriptie is er LXXIIII voor de snedegetal (zo veel in het troois mark).
Dat staat voor 74 stuks in het mark. Ofwel 3,31 g.
De hoofdletter X (Andreas-kruis) die onder of boven de snede staat, geeft aan dat het muntgewicht ook voor de Andriesgulden gebruikt kon werden.

Het muntgewichtje komt uit de mortiere ( een polder tegen middelburg aan waar ze aan het bouwen zijn )

EUR 22,00, 15-mei-05, ebay, dasnake1968

Vz: gekroond hoofd naar rechts, geflankeerd door de letters IR, dit staat voor Jacobus Rex (Jacobus I van Engeland). Periode 1604-1619 1/2 jacobus. Het gewicht is 4.44 gram, dit zou oorspronkelijk 5.02 moeten zijn.
Kz: handje, W en I (initialen van de maker), en het jaartal 1616

nummer 13 in Noord Nederlandse muntgewichten, A. Pol

EUR 10.75 (US $13.15), May-22-05, ebay, adwa13

Muntgewichtje, voor het wegen van de Vlaamse of Bourgondisch gouden rijder van Philips de Goede uit 1434. Dit gewichtje is gevonden in Kaatsheuvel.

9,39 gram, 15,06 mm - 15,60 mm, 6,13 mm dik

Vz. Ridder met zwaard te paard naar rechts, in de afsnede de letters FLAN.
Kz. blanco

EUR 9,55, 10-jun-05, ebay, adwa13

muntgewichtje voor de Provinciale Rijder. Vz: Ridder te paard + FR (POL blokbeeldenaar 102)...Kz: de initialen M W, van wie deze initialen zijn weet men nog niet zeker, waarschijnlijk voor Maria van der Weyer, 17e eeuw. (POL makersmerk em). Bodemvondst.

3,01 gram, 15,13 mm bij 15,42 mm

EUR 14.78, (US $17.93), Jun-03-05, ebay, 2201wl

Muntgewichtje voor de Hongaarse dukaat.
Vz: Staande vorst met staf en rijksappel, geflankeerd door de letters HD
Kz: handje, initialen muntgewichtmaker.

EUR 5,00, 29-mei-05, ebay, adwa13

Nederlands muntgewichtje voor de franse gouden 1/2e ECU. Vz: Blokbeeldenaar voor de 1/2e ECU (POL blokbeeldenaar 133 var.)....Kz: Pijl door hart geflankeerd door W - K (POL makersmerk do) Deze initialen staan voor Wouter Koenen, die werkzaam was in Amsterdam van ca. 1605 - ca. 1630.

1,45 gram, 15,42mm bij 15,36mm

EUR 12,75, 08-jul-05, ebay, 2201wl

Muntgewichtje, voor het wegen van de Portugese gouden 4 cruzado munt.
Vz. kruis met bolletjes in de hoeken.
Kz. Hamer, het jaartal 1639 en de initialen IK.
De maker van dit gewichtje is Jan Jansz Kaen uit de Halsteegh te Amsterdam.
Hij maakte muntgewichten tussen 1623 en 1646

11,62 gram, 16,14mm bij 16,28mm, 6,81 mm dik.

EUR 8,00, 18-jun-05, ebay, adwa13

Muntgewichtje voor het wegen van de gouden Henricus Nobel.
Vz: zittende vorst op een schip, met omschrift HENRICUS NOBEL.
Kz: handje van Antwerpen.

2,82 gram, 15,58 mm bij 16,00 mm

EUR 4,00, 02-jul-05 ebay, adwa13

Muntgewichtje, voor het wegen van de gouden leeuw

3,88 gram 16 mm

EUR 4,00, 02-jul-05 ebay, adwa13

Muntgewichtje, voor het wegen van de gouden Fiorino.
De fiorino was de eerste gouden munt die in de middeleeuwen, na eeuwen van alleen maar zilvergeld, door de stad Florence weer in omloop werd gebracht.

EUR 9.00 (US $10.99) Jun-20-05 ebay, adwa13

muntgewicht voor de Albertijn

Vz: stokkenkruis
Kz: het wapen van Zeeland, geflankeerd door de letters MM, daarboven het burchtje van Middelburg.

De letters M.M. zijn de initialen van de maker, in dit geval van Matthijs Molckman. Van deze muntgewichtenmaker zijn slechts enkele losse gewichtjes bekend.

EUR 9.00 (US $10.99) 16 aug. 2005 ebay, adwa13

muntgewicht voor de halve reaal 1582

Vz: gekroond wapen met een dubbelkoppige adelaar.
Kz: het handje van Antwerpen, het jaartal (15)82 en de initialen van de maker CI.

C.I. staat voor Cornelis Janssen die woonde in het huis "In de simme in de balance" in de Doornickstraat west te Antwerpen. Kwam oorspronkelijk uit Breda en werd in 1564 poorter van Antwerpen. Ijkmeester-generaal van Brabant van 1589 tot 1604.

EUR 7,99 16 aug. 2005 ebay, adwa13

muntgewicht voor de Hongaarse Dukaat

Vz: staande vorst met staf en rijksappel geflankeerd door de letter HD.
Kz: blanco

EUR 7,99 16 aug. 2005 ebay, adwa13

De halve reaal van de keizer Karel de Vijfde, gemaakt 1521-1556. Het beeld op de munt toont het gekroonde rijkswapen met dubbele adelaar op een bladerkruis. De massa is meer dan de helft van de hele reaal, wegen het lagere goudgehalte. Massa bij uitgifte van de halve reaal 3.5092 g. Delmonte 99.

Maker Lenard van de Gheeres III of IV. Het is belangrijk te weten of je gewichtje een pijlenbundel op de keerzijde hebt. In de linker poot. Ruwe regel: Zonder pijlenbundel Lenard van de Gheeres III, met, Lenard van de Gheeres IV. Deze heeft geen pijlbundel, dus waarschijnlijk Lenard van de Gheeres III. Gelder en Hoc 184.

 

muntgewicht voor de Nederlandse 1/3 reaal, gewicht van 2,94 gram, 15,04 mm bij 15,43 mm  (nummer 130, Noord Nederlandse muntgewichten)

Vz: gekroond wapen met een dubbelkoppige adelaar.
Kz: leeuw binnen bladercirkel, daaronder L


EUR 31,00, 12-aug-05, thegodart

 

1/4 pound, Engeland

vz. gekroond roos, tussen E C (engelse croon)
Kz: het handje van Antwerpen, het jaartal (15)89 en de initialen van de maker CI, C.I. staat voor Cornelis Janssen 

3,06 gram, 14,54 mm bij 14,30 mm, nummer 125, Noord Nederlandse muntgewichten

EUR 13,00, 12-aug-05, thegodart

In Brabant in de Zuidelijke Nederlanden in de 18de eeuw werden de kleine handelsgewichten voorzien met een of meer handjes - het merk van Antwerpen - waaraan wellicht de benaming 'handje' (of 'main') te danken is.

Een handje = 1/16 Brabants ons = 1.8342 g

vz. handje, met daarboven nog een handje 3,20 gram,15,50 mm bij 15,47 mm

Lit.: Wittop Koning en Houben, 2000 jaar gewichten in de Nederlanden, Lochem-Poperinge 1980

EUR 13,00, 12-aug-05, thegodart

A JAMES 1 ROSE RYAL COINWEIGHT

GBP 5.50 (US $9.81, euro 8.18) 
Ended: Aug-29-05, ebay, sheila18000

muntgewicht voor de Nederlandse Rijdergulden 1598

Vz: ruiter met opgeheven zwaard naar links.
Kz: wapen van Zeeland, met daarboven het burchtje van Middelburg, het jaartal (15)98 en de initialen van de maker MDM. Wat staat voor Maerten du Mont, afkomstig uit Antwerpen, poorter van Middelburg in 1586. Stadsijkmeester van Middelburg tot 1604.

EUR 17.75 (US $21.66) Aug-26-05 ebay, adwa13

muntgewichtje voor Florentijnse Goudgulden
Vz: Lelies binnen streepjesrand
Kz: blanco.
Doorsnede is 13mm bij 13,5 mm, massa 2.25 gram

EUR 5.61 (US $6.85) Aug-26-05, ebay, 2201wl

Muntgewicht voor halve gouden reaal, maker Bernard Fonck
Dit Antwerpse muntgewicht is gemaakt vóór 1576.

EUR 11,50, 18-sep-05, ebay, detectorvondsen

Nog niet gedetermineerd muntgewichtje.
Vz: wapen.
Kz: handje, vroeg Antwerps merkje zonder initialen.
Bodemvondst.
Herkomst Brabant.

EUR 6,99, 23-sep-05, ebay, adwa13

wpe14.jpg (27630 bytes) Muntgewicht voor de gouden angel (1583-1602) Engeland

Vz: staande engel met kruisstaf
Kz: het handje van Antwerpen en de initialen van de maker CI.
C.I. staat voor Cornelis Janssen die woonde in het huis "In de simme in de balance" in de Doornickstraat west te Antwerpen. Kwam oorspronkelijk uit Breda en werd in 1564 poorter van Antwerpen. Ijkmeester-generaal van Brabant van 1589 tot 1604. Pol. nummer 78

14,44 bij 14,75 mm, 3,99 gram (oorspronkelijk gewicht 5,11 gram)

EUR 7,99, 02-sep-05, ebay, adwa13

wpe3.jpg (32695 bytes) muntgewicht voor de Portugese dubbele Cruzado

6,66 gram, 16,20 mm bij 16,36 mm
oorspronkelijk gewicht 7,65 gram 1555-1578
wapen tussen R L munthuisletters voor Lissabon
Pol: 143

EUR 8.11 (US $9.73), Sep-06-05, ebay, adwa13

wpe2.jpg (2796 bytes) Münzgewicht Spanje, 2 escudo
Brons, kruis met bolletjes
1,584 cm x 1,431 cm .
Gewicht 6,30 g

EUR 3,00, 07-sep-05, ebay, fosili

wpe16.jpg (26741 bytes) Muntgewichtje voor de Andriesgulden of Bourgondischegulden.
Vz: staande heilige met andreaskruis.
Kz: handje van Antwerpen.

EUR 7,99,  02-nov-05, ebay, adwa13

wpe17.jpg (24842 bytes) Muntgewicht voor de Portugese escudo.
Vz: krukkenkruis
Kz: handje en jaartal

EUR 6,50,  02-nov-05, ebay, adwa13

wpe18.jpg (4219 bytes) Groot en zwaar muntgewicht. afm. 20x20x8 mm.
Gebruikt om het gewicht van de zilveren munt van 8 realen te controleren.
Helaas is de kwaliteit van dit stuk minimaal.
Op de voorzijde is met enige moeite nog een pijlenbundel te zien.
De keerzijde is blanco.

EUR 5,99,  02-nov-05, ebay, adwa13

wpe19.jpg (11323 bytes) Muntgewichtje voor Bourgondische Rijder gemaakt door Matthijs Molckman in 1593. Vz: Blokbeeldenaar voor Bourgondische rijder (POL blokbeeldenaar 101) met rechtsboven een kleine instempeling van een lelie (Brugge) waarvan de bedoeling nog niet geheel duidelijk is....Kz: Wapenschild Zeeland geflankeerd door M - M (Matthijs Molckman) met daarboven een burcht (Middelburg) geflankeerd door 9 - 3 (1593), (POL makersmerk ah). Matthijs Molckman werkte in Middelburg van ca. 1585 tot ca. 1610. Van Matthijs Molckman zijn weinig muntgewichtdozen bekend

EUR 34,01, 28-okt-05, ebay, 2201wl

wpe1A.jpg (10018 bytes) Muntgewicht voor een Philippus goudgulden.

EUR 11,75, 20-okt-05, ebay, tomsn_nl

 

wpe1C.jpg (28969 bytes) Nog niet gedetermineerd muntgewichtje.
Vz: wapen met daarin een aantal kleinere wapens.
Kz: handje, vroeg Antwerps merkje zonder initialen.
Bodemvondst.Herkomst Brabant.

EUR 8,70,  02-nov-05, ebay, adwa13

wpe15.jpg (9767 bytes) Een nederlands muntgewichtje voor 2 Albertijn, 1600-1610

Vz: Blokbeeldenaar voor 2 Albertijn (Pol: blokbeeldenaar 181). ALBE Albertus
Kz: Makersmerk bestaan uit de letteres I A B met kroon en jaartal 1645. Dit is het makersmerk van Isaac Abrahamsen. Van hem zijn dozen bekend tussen 1642 - 1662. Geboren in 1612 in Emmerik, gehuwd in 1636 en in 1648 Poorter geworden in Amsterdam (Pol: makersmerk ei ).

5.03 gram, 15,3 bij 15,6 mm,
EUR 10,91, 23-sep-05, ebay, 2201wl

wpe16.jpg (9462 bytes) muntgewicht van een gouden Albertijn 1600-1605

Vz: Blokbeeldenaar voor Albertijn (Pol: blokbeeldenaar 181). ALBE Albertus
kz.WK met pijl door hart, Wouter Koenen, Amsterdam ca 1605 - 1630?1640?

2.65 gram, 15,15 bij 15,15 mm,
euro 12,14, 20-10-2005, ebay, tomsn_nl

wpeB.jpg (6934 bytes) muntgewicht voor een gouden Albertijn. Gemaakt door Andries Caers in Antwerpen.

EUR 13.25 (US $15.53),  Nov-20-05, ebay, tomsn_nl

wpe4.jpg (25765 bytes) Een muntgewicht voor de munt van een kwart pound.
Vz: gekroonde dubbele roos geflankeerd door de letters AI.
Kz: handje van Antwerpen en de initialen van de maker A.I.
De naam van de maker van dit gewicht is tot nu toe nog onbekend, het is wel zeker dat het gewichtje gemaakt moet zijn tussen 1540 en 1575.

EUR 9.95 (US $11.67), Nov-19-05, ebay, adwa13

wpe6.jpg (32744 bytes) Een muntgewicht voor de carolusgulden.
Vz: vorst ten halve lijve met zwaard.
Kz: handje van Antwerpen en de initialen van de maker N.D.M
De maker van dit gewicht is de Antwerpse muntgewichtenmaker N. du Mont.

EUR 6.95 (US $8.15), Nov-19-05, ebay, adwa13

wpe7.jpg (6322 bytes) Münzgewicht ? Bronze,ungereinigter Zustand.Alter ?Größe ca.: 1,5 x 1,5 cm

EUR 4.10 (US $4.81), Nov-13-05, ebay, 01marksman

wpe7.jpg (18324 bytes) Een muntgewicht voor de dubbele gouden Albertijn.
Vz. stokkenkruis
Kz. het handje van Antwerpen en het makersmerk LVG, dat staat voor Lenaert van de Gheere, hij heeft muntgewichten gemaakt in Antwerpen, Middelburg en Amsterdam. En werd in 1586 de eerste ijkmeester-generaal van Holland en West-Friesland.

EUR 7,95, 28-nov-05, ebay, adwa13

wpe30.jpg (14383 bytes) muntgewichtje voor Nederlandse 2 Souverein 1621-1711. Vz: Buste naar rechts (POL blokbeeldenaar 5)....Kz: Kroontje met daaronder R R (POL makersmerk ep). Dit makersmerk is waarschijnlijk van Richaart Remmers, werkzaam in Amsterdam rond 1625.

15,60 mm, bij 15,50mm, 6,19 mm dik, 11,02 gram

EUR 13,75, 25-nov-05, ebay, 2201wl

wpe1.jpg (11788 bytes) onduidelijk, handje = antwerpen

Coinwate:  "ik denk het is   de gouden vlaamse of brabantse leeuw die onder Philips de Goede in een hoeveelheid van meer dan 1 millioen stuks geslagen werd. De munt vertoont een onder een gotisch baldakijn zittende leeuw na links, met links en rechts een vuurijzer. De maker moet de onbekende L zijn uit Antwerpen. ?? Lenard van de Gheere I ??"

3,63 gram, 14,40 mm bij 14,30 mm

wpe2.jpg (13825 bytes) Coinwate "Dr. G M M Houben, schreef in zijn boekje 2000 jaar gewichten in de Nederlanden dat het wellicht RVP is, de vader van Cornelis Verpoorte. Je zie de ster boven? Het I is er niet duidelijk. Mogelijk een P.

De munt is er de Franse ecu neuf a la couronne de nieuwe franse kroon van Charles VII en Louis XI, gemaakt 1423-1461. Massa bij uitgifte 3.3993 - 3.4965 grams.

De Tachtig op je gewichtje staat voor 1580.
3,25 gram, 15,78 mm bij 15,74 mm
wpe5.jpg (14788 bytes) Nederlandse dukaat geslagen vanaf 1586,

Pol nummer 69

3,19 gram, 15,66mm bij 16,76 mm

wpe1.jpg (4341 bytes)  

Muntgewicht voor de 1/2 gouden angel (1582-1600) Engeland

Vz: staande engel met kruisstaf doorsteekt de duivel
Kz: blancoI

2,40 gram, 15,58mm bij 16,18mm

EUR 9,50, 11-dec-05, ebay, detectorvondsten

wpeB.jpg (6546 bytes) gouden Henricus 1/4 Nobel (Engeland en Nederland)

1,40 gram, 14,50 mm bij 14,90mm, 1,34 mm dik . Pol nummer 215 (geen muntgewichten gesignaleerd!), 

I wapen Amserdam A = Jan Adriaansz van Keulen, Amsterdam ca. 1725 - 1758

EUR 3.20 (US $3.79), Dec-24-05, ebay, tomsn_nl

wpeD.jpg (12483 bytes) Frankrijk 2 Louise, 1723 - 1725.
L L = Ludovicus voor Lodewijk XV, 1715-1774
Pol nummer 227
blanco acterkant

6,43 gram, 14,76 mm, 15,60 mm, 3,83 mm dik

Stormbroek, jan 2006 euro 16,00

wpeC.jpg (19160 bytes) 1 sword and scepter, Schotland
zwaard en scepter, aan weerszijde distelbloem, boven een kroon, onder jaartal met gespiegelde 2

1624, ster kleine ster C, G G dit is Gerrit Geens II (2000 jaar gewichten, afb. 327)

Pol nummer 191

4,76 gram, 15,63 mm, 15,64 mm, 2,84 mm dik

Stormbroek, jan 2006 euro 16,00

wpeB.jpg (17083 bytes) 1-2 Bourgondische gulden 1467 / 1492, Nederlanden (geen gewichten gesignaleerd door Pol)
lijkt op Pol nummer 77, maar dan zonder de S A
handje van Antwerpen

1,49 gram, 13,71 mm, 14,00 mm, 1,30 mm dik

Stormbroek, jan 2006 euro 16,00

wpe1.jpg (9061 bytes)

wpe1A.jpg (7504 bytes)

Spanje 2 real

VZ enkel kruis en leeuwen/ kasteel
KZ blanco.
Schaars

15,47 mm, 17,89 mm, 3,13 mm dik, 6,18 gram

Pol nummer 150

Eric Schoutens, speurders.nl, euro 10

wpe4.jpg (7019 bytes)

wpe1.jpg (54040 bytes)

Nederland, klemmergulden

2,67 gram, 15,45 mm, 15,66 mm, 2,09 mm dik

VZ wapen met twee leeuwen (= Gelderland)
KZ cirkel van puntjes met handje (vroeg Antwerps merkje zonder initialen.)

Eric Schoutens, speurders.nl, euro 10

Coinwate: "Het is de Klemmergulden. Waarom? De munt voor de halve reaal voor Filips II 1557-1598, toond een dubbele adelaar op een bladerkruis. Dat was de munt van keizer Karel V 1521-1556. De munt van zijn zoon, Filips II, toond hem naar links of rechts, met H R voor halve reaal. Ook GR voor Gouden reaal op gewichten voor het halve. De Klemmergulden moet niet altijd de 4 wapens toonen, het was enoeg de beide leeuwen (klimmende leeuwen, dus de naam.) Dat was ook genoeg voor dit vroege onbekende Antwerpenaar."

wpe5.jpg (8209 bytes) muntgewicht Zuidelijke Nederlanden, gouden Albertijn. Stokkenkruis met kroon, vlies juweel, jaartal 1612
Gemaakt door Geeraerdt van Dunwalt in Antwerpen. D D, kroon, handje, jaartal 1641
16,15 mm, 16,44 mm, dik 1,71 mm, 2,56 gram,
Pol 188

Eric Schoutens, speurders.nl, euro 15

wpeB.jpg (6986 bytes) Nederland ducaat,

15,45 mm, 15,65 mm, 2,17 mm dik, 2,91 gram, Pol 73

VZ staande ridder tussen H D (Hongaarse Ducaat)
KZ vuurijzer, daaronder kroon, daaronder hamer, daaronder P handje H. Peeter Herck II, ijkmeester generaal van Brabant vanaf 1643

Eric Schoutens, speurders.nl, euro 10

wpeC.jpg (9885 bytes)

Hieronder een paar voorbeelden van dit muntgewicht in dozen.

wpeB.jpg (16407 bytes)

wpeC.jpg (16209 bytes)

wpe1.jpg (21093 bytes)

Munt/ knopgewicht Louis Dor, Frankrijk ca 1800.

15,98 mm, 15,98 mm, 4,57 mm dik, 7,80 gram

Coinwate: "Je gewichtje is voor 3 Franse munten: Louis d'or aux 8 L et soleil = Zon pistool 1709-1715; Louis d'or aux insignes 1716; Louis d'or aux lunettes (=met de bril) 1726-1784. Ze waren alle 30 stuks in het Paris marc van 244.7529 grams. Of 8,158 g."

Waar staat I A 5 voor? coinwate: "1 AS bedoeld dat de maker van het gewicht 1 as afgetrokken had voor gepermitteerde tolerantie voor dit gewicht. 1 as in het duitse system is = 0.058 g of 233.812g : 4020 = 0.058g. Mark van Keulen." dus hier 5 maal 0.058 = 0.29 gram

Het gewicht is Made in Germany circa 1800.

Eric Schoutens, speurders.nl, euro 10

wpeD.jpg (8477 bytes)

wpe1E.jpg (5552 bytes)

Spanje escudo, daarna gewijzigd voor een French ½ Louis

VZ kruis
KZ blanco
centraal ingeslagen cirkel van streepjes

Pol 161

15,33 mm, 15,21 mm, 2,43 mm dik

3,92 gram, dit is te zwaar voor de 1 escudo (3,38 gram, en te licht voor de 2 escudo 6,76 gram). Bij een ander gewichtje van simmonsgallery lees ik : "blank rev., Spain escudo, cross in tressure ctm. sunburst rev. blank square 14.5mm. 3.78gm. Spanish punch used to make French ½ Louis weight see Scale box lot 375 below. Probably German.

Coinwate mailt: "Ze namen het muntgewichtje voor de halve pistool en sloegen een zon op, en dat was die halve zonnepistool van 1709-1715. Massa bij uitgifte 4.08 g.
Later werd dit munt ook door de Louisdor van 1786 verwijzd, en die was ook 4.08g
In Pol vind je dat onder beeld 176 en de tekst op paginas 83-84.

Er was geen Spaans gelijkwaardige munt, maar de naam pistool gaf het voor de Spaanse munt en de gelijkwaardige Louis d'or van 1640-1709, genaamd Louis d'or met de acht L."

Eric Schoutens, speurders.nl, euro 10

wpe14.jpg (27975 bytes) Verkoper: "Zeldzaam muntgewicht van een Weertse munt (stad Weert, wapen drie horentjes)
fraai, materiaal messing. Achterzijde handje."

Het is echter: Nederlanden 1 postulaatgulden
VZ wapen met drie hoorns, van Jan van Hoorne 1481 - 1505
KZ handje tussen A en I, onbekend vroeg merk

Pol 151

14,94 mm, 14,85 mm, 1,29 mm dik 1,94 gram

Eric Schoutens, speurders.nl, euro 10

 

wpe15.jpg (8011 bytes) waarschijnlijk Portugal 1 cruzado

VZ kruis zonder toevoegingen, niet in Pol
KZ A T C handje, afbeelding 400/ 401 in 2000 jaar muntgewichten. Andries Caers maker van muntgewichten tussen 1606 - 1620

14,89 mm, 15,53 mm, 2,25 mm dik 3,01 gram

Eric Schoutens, speurders.nl, euro 10

wpe16.jpg (7330 bytes) Frankrijk, 1 écu

VZ figuur in wapen = de zon van boven de kroon. De zonnekroon
KZ G handje D ??? dat zou Geeraerdt van Dunwalt zijn
Pol 127

14,86 mm, 15,47 mm, 2,13 mm dik 2,31 gram

Eric Schoutens, speurders.nl, euro 10

wpe17.jpg (7532 bytes) 1/4 pound Engeland

VZ zittende figuur met zwaard over de schouder, rechts wapenschild? Pol 64 - 67
KZ L handje tussen kruisjes. Zeer vroeg merk, afb. 448

14,08 mm, 14,15 mm, 2,22 mm dik 3,03 gram

Eric Schoutens, speurders.nl, euro 10

wpe18.jpg (13033 bytes) Leeuw

muntgewichtje van een Leeuw.
15,38 mm, 16,18 mm, 2,25 mm 3,74 gram
Pol nummer 90

H D, tussen een pijl dat een hartdoorboort, daaronder 9 4. Coinwate mailt: "Dit gewichtje is voor de leeuw, Bougondische Nederlanden 1454-1460 en ook voor die van 1583-1584.
Massa bij uitgifte 4.17 en 4.14 gram.
Je zie de leeuw onder een baldakin zittend, naar rechts, niet links als op de munt. Maar dat is er niets apart.
Op de keerzijde is het teken (doorboord hart en H-D) van Hermann van Dassel (ook Duessel), een klein stad zuidlijk van Hannover.
En het jaar is (15)94. Hij werkde in Keulen. Bekend voor de jaaren 1594 tot 1611."

Pol nummer 90

Eric Schoutens, speurders.nl, euro 10

wpe1C.jpg (7167 bytes)

wpe4.jpg (31683 bytes)

Nederland, Arnoldusgulden

VZ lijkt centraal een wapenschild, met daarvan links, boven, beneden en rechts ook een schildje. Rechts met een kruis erin, de andere niet goed te zien
KZ blanco

14,13 mm, 14,53 mm, 1,56 mm dik 1,75 gram

een wapenschild rechts zie ik wel op de goudguldens, maar die wegen 3.50 gram (is dit voor een halve goudgulden?)
de eerste afbeelding is van een Goudgulden Frederik van Blankenheim (1393-1423) Utrecht, maar in het boek van Pol staan geen gewichtjes die hierop lijken.
Alernatief is een Duits gewichtje, graafschap Pfalz - Ludwig IV lijkt hierop (MPO mei 2002, nummer 1195)

Coinwate: In geen geval is het voor een duitse munt."Als je het beeld verglijkd met 3 munten, kom je tot het resultaat:
(1) Het is niet de Fredericus-Gulden van Frederik van Blankenheim, massa 3.15.
(2) Het is ook niet de Beiersgulden, ook met een adelaar in de midden van het schild, massa 3.15g.
(3) Het is de Arnoldusgulden met 2 klimmende leeuwtjes in de midden op het schild, massa 2.65 g. He Arnout, je eigen gulden!!!
Deze 3 munten waren Nederlandse nabotsingen van duitse gulden, maar niet het rechte goud inhoud en niet de rechte massa. Maar het beeld!! Arnoldusguldens worden in 1423-ca 1435 geslagen. Nog in 1499 toegelaten (Het Munttarief van december 1499) met 92 stuks in het mark. Niet in de Noord-Nederlandse beeldenaer en figuerboeck van 4 augustus 1586. Niet meer toegelaten."

Eric Schoutens, speurders.nl, euro 10

wpe1.jpg (25683 bytes)

wpe4.jpg (20472 bytes)

 

Bourgondische rijksdaalder, Nederland
Voor een patagon is dit gewichtje te zwaar

Waarschijnlijk Pol 184 of 186

Voorzijde: stokkenkruis, daarboven kroon. Coinwate: 'op de voorzijde kunnen zijn: stokkenkruis van Bourgondie met of zonder stempelingen, dus moet het een Bourgonsche Rijksdaalder zijn. 29.38g. Die waren altijd met de jaar 1567 op het muntgewicht als ze van 1567 stammen. Slechts tot 1594 gemaakt."

Keerzijde: onbekende instempeling (lijkt niet op een handje). Coinwate: 'Op de keerzijde van zwaare stukken waren dikwijls geen makers merken als het te moelijk was met de stempel het merk te kloppen. Ik ken dit merk niet.'

20,15 mm bij 21,13 mm aan de bovenkant, 18,28 mm bij18,33 mm aan de onderkant, 28,63 gram

Eric Schoutens, speurders.nl, euro 15

wpe1F.jpg (9206 bytes) muntgewichtje Florentijnse Goudgulden
VZ: Lelies binnen streepjesrand
KZ I V F of C V P of R V P waarvan R V P het meest waarschijnlijk lijkt

14,75 mm, 16,38 mm, 2,10 mm dik 3,02 gram

Eric Schoutens, speurders.nl, euro 10

wpe4.jpg (3615 bytes) vierkant (munt)gewichtje met huismerk (004)

Op de voorzijde staat een soort huismerk met aan de linkerkant een letter "C" aan de rechterkant lijkt ook iets van een letter te hebben gestaan maar die is niet meer goed zichtbaar.
dee 1: Monogram X A (Xanten?)
idee 2: Het getal 4 (middeleeuws) met een extra streep
of is het gehele monogram  een koopmansteken en maakt de "4"- vorm daar deel van uit?

De keerzijde is blanco.
het gewichtje heeft een grijze kleur gekregen in de bodem maar bestaat zeer waarschijnlijk wel uit messing of koper.

Massa: 4,15 gram, 14,64mm bij 14,36mm 2,25 mm dik

EUR 10,75, 24-jan-06, ebay, opgravertje (the digger op muntstukken.be)

wpe5.jpg (8825 bytes) muntgewichtje voor Hongaarse Dukaat (begin 17e eeuw).
Vz: Staande figuur geflankeerd door de letters H - D (POL blokbeeldenaar 71)....
Kz: blanco. Bodemvondst

EUR 8,01, 27-jan-06, ebay, 2201wl

wpeC.jpg (8200 bytes) Two English Coin weights, left has AR? below crown, right has Lis. They measure 15mm and 14mm. Both excellent condition. Found in the Norfolk area.

GBP 9,45 (EUR 13,82), 19-jan-06, ebay, elkinscoinsandantiquities

wpeD.jpg (20173 bytes) muntgewichtje met een prachtig egaal groen patina voor de Fiorino.
Na ruim 6 eeuwen van alleen maar zilvergeld sloeg de stad Florence in de 14e eeuw als eerste weer een gouden munt, de Fiorino. Deze munt werd in heel Europa een zeer gewild betaalmiddel. Het hier getoonde gewichtje werd gebruikt om te controleren of de massa van deze munt wel correct was.

EUR 14,75, 16-jan-06, ebay, adwa13

wpe15.jpg (8288 bytes) bronze coin weight for a half laurel james 1. Nice thick weight with a face looking to the left. Nice patina, found in The Netherlands with a metal detector

GBP 16,00 (EUR 23,39), 30-dec-05, ebay, julesvdvleuten

wpe1.jpg (24912 bytes) Een muntgewichtje voor de Rozennobel.
Datering 1606 - 1620.
Vz: Koggeschip met tudorroos.
Kz: handje van Antwerpen en de initialen van de maker, A C. Dit staat voor Andries Caers, hij woonde in de Doornickstraat in Antwerpen en trouwde op 13 jan. 1591 met Lynten Croksdochter.

EUR 11,86, 21-jan-06, ebay, adwa13

wpe5.jpg (13227 bytes) 1 cruzado (halve cruizaad) Portugal.

Het gewichtje is voor de Portugees Sint Vincente munt van 1555, massa bij uitgifte 7.65 g of de halve, 3.82g. Het toont de heilige met palmtak en schip. Pol 68

15,44 mm, 16,05, 2,07 mm dik, 3,35 gram

EUR 6,50, 29-jan-06, ebay, slib59

wpe5.jpg (33275 bytes) English Angel NDM Antwerp
Nicolas de Mont of Antwerp
2.77gm 15.5mm.

GBP 5,99 (EUR 8,73) niet verkocht, 13-feb-06, ebay, simmonsgallery

wpeB.jpg (28393 bytes) English 1/2 Noble NDM
Nicolas de Mont of Antwerp
3.05gm 15.5mm

GBP 9,99 (EUR 14,57), 13-feb-06, ebay, simmonsgallery

wpeC.jpg (13341 bytes) Blank rev., Florence Florin, fleur de lis in a diamond frame rev. blank 11x14mm. 3.25gm. Similar in style to the Groat weight W30
   
VF euro 50 http://www.simmonsgallery.co.uk/
wpeD.jpg (16342 bytes) Blank rev., England Noble, ship rev. blank square 16.9mm. 7.06gm.
F euro 20 http://www.simmonsgallery.co.uk/
wpe14.jpg (24515 bytes) Blank rev., England Half Rose Ryal, King with shield in schematic ship rose on hull rev. irregular lines 16mm. 3.81gm.

gVF euro 35 http://www.simmonsgallery.co.uk/

wpe15.jpg (19247 bytes)

wpe15.jpg (31960 bytes)

Blank rev., Spanish escudo, cross in tressure rev. blank square 15.2gm. 3.03gm. some pitting on rev. Possibly German.

nVF F euro 18 http://www.simmonsgallery.co.uk/

Voorbeeld munt: "PIEZA 4 ESCUDOS ORO SEVILLA FELIPE II 13,4 GR ORO LA PIEZA PODRA SER ENVIADA ASEGURADA AÑADIENDO"

EUR 1.200,00, niet verkocht, 27-mei-06, ebay, ramonmn6axx

wpe16.jpg (23022 bytes) Blank rev., Spain escudo, cross in tressure ctm. sunburst rev. blank square 14.5mm. 3.78gm. Spanish punch used to make French ½ Louis weight see Scale box lot 375 below. Probably German.

F euro 15 http://www.simmonsgallery.co.uk/

wpe17.jpg (25764 bytes) AC Andries Caers of Antwerp, English Noble, schematic ship h above stern rev. hand A C crowned hammer square 15.5mm. 6.80gm.
   
gVF euro 35 http://www.simmonsgallery.co.uk/
wpe18.jpg (17802 bytes) A D B Adolf de Backer II of Amsterdam, Angel, St Michael killing dragon rev. orb cross at bottom A D B square 14.5mm. 5.11gm. Maker active 1710-?
   
gVF euro 50 http://www.simmonsgallery.co.uk/
wpe1A.jpg (27256 bytes) I A Jan Adriaansz van Keulen of Amsterdam, Half Rose Noble, ship with rose on hull king holding sword and shield rev. I A crowned shield (3 X) of Amsterdam square 15.5mm. 3.83gm. Maker active 1625-83
   
gVF euro 50 http://www.simmonsgallery.co.uk/
   
wpe1C.jpg (21875 bytes) I A Jan Adriaansz van Keulen of Amsterdam, James I Laurel, portrait l. with laurel wreath rev. I A crowned shield (3 X) of Amsterdam square 16.8mm. 9.04gm. 1625-83
   
gVF euro 50 http://www.simmonsgallery.co.uk/
wpe1D.jpg (28918 bytes) I A B Isaac Abrahamsen of Amsterdam, Spain Excelente with crowned busts of King & Queen facing each other star above rev. crown above IAB 1645 square 15mm. 3.37gm. Some black encrustation which will clean off – the brass is not corroded underneath
   
nVF euro 30 http://www.simmonsgallery.co.uk/
wpe1E.jpg (23803 bytes) I K Jan Jansz Kaan Amsterdam, James I Britain crown, Half length portrait of James I r. holding sword & orb I. R. BRI. rev. hammer IK 1639 square 14.5mm.2.50gm.
   
gVF euro 50 http://www.simmonsgallery.co.uk/
wpe1F.jpg (21107 bytes) L M Unknown maker of Antwerp, Hungary Ducat, Standing figure holding orb and staff with cross h D to sides rev. hand LM two annulets above square 15.3mm. 3.58gm. black patina
   
VF euro 25 http://www.simmonsgallery.co.uk/
wpe20.jpg (21412 bytes) NDM Nicolas de Mont of Antwerp, Netherlands Burgundian Reaal, Half length figure crowned holding orb and sword rev. hand N D M square 15.2mm. 5.05gm.Has been buried
   
F euro 20 http://www.simmonsgallery.co.uk/
wpe21.jpg (22801 bytes) R V S Roelof Woutenz van der Schure of Amsterdam, Half Rose Ryal, ship with rose on hull rev. lion rampant l. holding sword R V S square 15.2mm. 3.83gm. Active 1650-60
   
gVF euro 50 http://www.simmonsgallery.co.uk/
wpe22.jpg (6185 bytes) eenzijdig muntgewicht voor een gouden Angelot

EUR 10,00,   29-jan-06, ebay, detectorvondsten

wpe23.jpg (11622 bytes) Ein Bodemfund altes Münzgewicht an eine zeite ein Engel mit speer und Drache hinterzeite blanco Maße 15x15x3 mm.

EUR 6,50, 29-jan-06, ebay, slib59

wpe1.jpg (8392 bytes)

This is a coinweight made in Antwerp by Cornelis janssen 1564-1604 on the front is an early boat with a rose at the bottom of the mast, possibly made to weigh continental coppies or fractions of the rose noble.

Gouden 1/4 rose nobel (Engeland en Nederland)

Pol 204, Pol: geen muntgewichten gesignaleert, maar dat is alleen voor Noord Nederland.

VZ: Schip met links h rechts wimpel in de mast
KZ: hand, 81 C ster I. Cornelis Janssen, werd op 23 juni 1564 poorter van Antwerpen, ijkmeester generaal van Brabant van 8 nov 1589 tot 1604. Veel muntgewichten van bekend, geen dozen.

Gevonden in Bury-st-eds, Suffolk, Engeland, op een middeleeuwse marktplaats.

1,77 gram, 14,60 mm, 14,24 mm, 1,36 mm dik

GBP 10,50 (EUR 15,18), 04-feb-06, ebay, maisy1962

wpe1.jpg (20497 bytes) muntgewichtje voor de kwart nobel.

Vz: koggeschip
Kz: handje van Antwerpen en de initialen van de maker LM. Wie deze maker was is tot op heden nog onbekend.

Afm. ca. 11x11 mm

EUR 7,50, 17-mrt-06, ebay, adwa13

wpe4.jpg (20078 bytes) 5 diverse muntgewichtjes

EUR 38,00, 10-mrt-06, ebay, 2201wl

wpe5.jpg (30976 bytes) muntgewichtje voor de gouden Angel.
Datering ca. 1520-1540
Vz: afbeelding van een staande engel.
Kz: het handje van Antwerpen.

EUR 11,25, 16-mrt-06, ebay, adwa

wpeB.jpg (2637 bytes) Spanje, euro 5
wpeD.jpg (3148 bytes) Portugal, euro 5
wpe1.jpg (10134 bytes) Nederlandse souvereiin, in het boek van Pol nummer 86.
5,54 gram

Kz de maker is AD W 1650, dat is Anoldus van Dunwalt, geboren op 10 sept. 1620,

http://www.muntstukken.be/forum/ index.php?topic=19721.0

wpeB.jpg (36671 bytes) muntgewichtje voor de gouden Philipsgulden, 2,91 gram, 16,03 mm, 15,36 mm.

Pol 75

Vz: staande heilige met kruisstaf geflankeerd door de letters PG (Philips Gulden).

Kz: een molenijzer. Mogelijk is dit een vroeg merk van de Amsterdamse muntgewichtenmaker Isaac te Welberg. Van hem zijn latere gewichten bekend gemerkt met een molenijzer en initialen.

EUR 16,65, 24-mrt-06, ebay, adwa13

wpe15.jpg (7427 bytes) 3 MEDIEVAL COIN ? WEIGHTS IN A FINE CONDITION. ALL CA 17MM

EUR 51,00, 20-apr-06, ebay, metvis

wpe16.jpg (42423 bytes) muntgewichtje voor de Carolusgulden.
Vz: vorst ten halve lijve met zwaard en rijksappel.
Kz: LVG en het handje van Antwerpen. LVG staat voor Lenaert van de Gheere III deze werkte in de Doornickstraat in "De Gulden Balance". In 1585 vluchtte hij naar Amsterdam.

EUR 22,00    
Beëindigd:    28-apr-06, ebay, adwa13

wpe17.jpg (23451 bytes) Münzgewicht aus Messing, eines rheinischen Goldguldens des 15./16. Jh.!! Wasserfund aus dem Hafen von Dordrecht.
Größe: ca. 1,55 cm

EUR 67,00, 16-apr-06, ebay, vlfberth

wpe5.jpg (16758 bytes) muntgewichtje voor de hele of halve Schotse rider. Op de voorzijde een kroon met daaronder twee gekruiste zwaarden, geflankeerd door twee distelbloemen, en het jaartal 1642.

EUR 51.50 (US $65.08), May-31-06, ebay, adwa13

wpeC.jpg (18934 bytes) Muntgewichtje KLEIN exemplaar 12 bij 12 milimeter!! Geslagen te antwerpen

EUR 8.50 (US $10.74), May-22-06, ebay, peter290371

wpeD.jpg (18118 bytes) Muntgewicht 15 bij 15 milimeter. Met op de achterzijde een leeuw.

EUR 8.50 (US $10.74), May-22-06, ebay, peter290371

 

wpe2B.jpg (21605 bytes) Een mooi muntgewichtje uit het begin van de 16e eeuw.
Vz: wapen in vierpas.
Kz: handje van Antwerpen geflankeerd door twee puntcirkels.

EUR 8,95, 16-jun-06, ebay, adwa13

wpe2C.jpg (19068 bytes) Leuk muntgewichtje voor de hele of halve écu. Op de voorzijde een gekroond wapen met franse lelies. Op de keerzijde het handje van Antwerpen.

EUR 4,95, 16-jun-06, ebay, adwa13

wpe1C.jpg (15158 bytes) Verschillende afmetingen: 1,55x1,4x0,95cm/1,5x1,47x0,44 cm/1,52x1,5x0,26 cm/1,48x1,35x0,2 cm

EUR 8,01, 26-jun-06, ebay, kjeld03

wpe1F.jpg (5421 bytes) 3 munt gewichtjes uit 17e eeuw detector vondsten

EUR 22,00, 25-jun-06, ebay, hegeman2006

wpe1C.jpg (24405 bytes) 7 muntgewichten, gevonden in Zeeland, de meeste muntgewichten zijn van zeer matige kwaliteit, zie foto's.

De muntgewichten zijn uit de 17e eeuw en op twee gewichten zie ik een kogge schip met in allebei een letter R van Rozennobel.

EUR 5,50, 30-jun-06, ebay, sennaayrton

wpe21.jpg (19708 bytes) Een muntgewichtje uit de 16e-17e eeuw. Nog niet gedetermineerd.

EUR 9,75, 28-jun-06, ebay, adwa13

wpe1.jpg (16913 bytes) Een dik muntgewichtje voor waarschijnlijk de Spaanse zilveren munt van 4 realen.

EUR 8,95, 26-aug-06, ebay, adwa13

wpe4.jpg (24548 bytes) Een muntgewichtje nog niet gedetermineerd.

EUR 5,95, 26-aug-06, ebay, adwa13

wpe5.jpg (31213 bytes) muntgewichtje gemaakt door de Antwerpse muntgewichtenmaker Hans Foncq. Deze woonde destijds in de Doornickstraat west "in het Gulden Vliegende Hert". Van hem zijn muntgewichten bekend gedateerd tussen 1577 en 1603.

EUR 9,00, 23-aug-06, ebay, adwa13

wpe18.jpg (12224 bytes) Een zeer mooi muntgewichtje van 1/3 keizersreaal. Gedateerd 1612. Gemaakt door Gerrit Geens die werkte in Amsterdam van 1607-1624.

EUR 17,50, 11-sep-06, ebay, 4719johnv

wpe1A.jpg (16381 bytes) muntgewicht uit de 16e eeuw. Vermoedelijk is dit gewicht gebruikt voor het afwegen van een gouden rijder.
Voorkant: Een ruiter te paard met eronder de letter HOL (van Holland)
Achterkant: Een zon omringd door een lauwerkrans en de cijfer 81 (1581)
Afmeting: lengte 20 mm, breedte 20 mm, hoogte 2 mm.

EUR 9,60, 30-aug-06, ebay, mathijs_1988

wpe1C.jpg (10633 bytes) muntgewicht uit de 16e eeuw.
Voorkant: Antwerpse hand met de letters BF. Omringd door puntjes en Franse lelies.
Achterkant: Een zittende koning.

EUR 8,50, 30-aug-06, ebay, mathijs_1988

wpe27.jpg (12827 bytes) coin weight for a Gold Angel (Angelot) Scarce. This is a very early coin weight for a Gold Angel produced in Antwerp(Belgium) by an unknown master. The coin was made from 1465 - 1643. On the frontside from the weight you see St. Michael killing the dragon. On the backside the hand from Antwerp. with cirkels on both sides (remark from very old weights in Antwerp)

GBP 15,00 (EUR 22,28), 28-aug-06, ebay, 4719johnv

wpe28.jpg (13287 bytes) 16e eeuws muntgewichtje van een Halve Angelot. Aan de voorzijde staat de engel en op de achterzijde het handje van Antwerpen met de letters B.F. Dit is Bernaert Foncq. De vader van Hans Foncq die van 1577 tot 1603 muntgewichten maakte. Dit gewichtje is van rond 1560.

EUR 13,25, 28-aug-06, ebay, 4719johnv

wpe2A.jpg (10897 bytes) 16e eeuws muntgewichtje van Halve Andriesgulden van het oude type geslagen onder Philips de Schone. Aan de voorzijde St.Andries met er doorheen het kruis. Aan de achterzijde het handje van Antwerpen en de letters B.F. Bernaert Foncq, vader van Hans Foncq die gewichten maakte van 1577 tot 1603.

EUR 26,53, 28-aug-06, ebay, 4719johnv

wpeC.jpg (28165 bytes) Seltenes datiertes (15) 94 Münzgewicht niederländischer Währung H F (Hollandse Florijn) als Detektorfund aus Nimwegen.
Vorderseite: Schwurhand als Garant der Eichung mit Datum und Münzwährung abgekürzt im Lorbeerkranz (Nassausche Laurenkrans), rückseitig Rankenornamentik mit zentralem gotischen Vierpass im Perlrand.
Ein selten schönes Stück.
Größe: ca. 1,4 cm x 1,5 cm

EUR 36,05, 17-sep-06, ebay, vlfberth

wpeD.jpg (7841 bytes) Muntgewicht voor een gouden Engel (Angelot)
Dit muntgewichtje is uit de periode 1550-1575. De makersinitialen zijn L M met het handje van Antwerpen.

EUR 9,50, 17-sep-06, ebay, detectorvondsten

wpe16.jpg (24907 bytes) muntgewichtje voor de Andriesgulden.
Vz: staande Sint Andreas met andreaskruis.
Kz: een molenijzer. Mogelijk behoort dit merk toe aan de Amsterdamse muntgewichtenmaker Isaac te Welberg.

EUR 12,75, 13-sep-06, ebay, adwa13

wpe17.jpg (37732 bytes) muntgewichtje voor de Italiaanse fiorino di camera. Herkomst Zuid-Holland.

EUR 1,99, 16-sep-06, ebay, adwa13

wpe14.jpg (26536 bytes) 17th century bronze coinweight

<rosenobel>

EUR 26-okt-06, ebay, stormbroek_antiquities

wpe15.jpg (40367 bytes) Een prachtig scherp muntgewichtje voor de Nederlandse Gouden Dukaat.

Vz: staande ridder met zwaard en pijlenbundel.
Kz: het handje van Antwerpen.

EUR 52,04, 28-okt-06, ebay, adwa13

wpe16.jpg (6876 bytes) Muntgewicht van Cornelis Janssen 1597
Muntgewicht voor een Brabantse kroon

EUR 9,38, 05-nov-06, ebay, detectorvondsten

wpe17.jpg (14761 bytes) Muntgewichtje van een Gouden Leeuw in goede conditie. De gouden Vlaamse of Brabantse leeuw werd onder Philips de Goede geslagen. Muntgewichtje vertoont een leeuw zittend onder een Gotische baldakijn.
Gewichtje is vervaardigd door de Antwerpse muntgewichtmaker Bernaert Foncq. Achterzijde laat een handje(Antwerpen) zien en de letters B en F. Gemaakt rond 1575.

EUR 7,16, 05-nov-06, ebay, 4719johnv

wpe18.jpg (42590 bytes) muntgewichtje uit de 16e of 17e eeuw. Nog niet gedetermineerd

EUR 4,99, 07-nov-06, ebay, adwa13

wpe1A.jpg (24832 bytes) muntgewichtjes 3 stuks waarvan 1 gedateerd met 1617

EUR 35,75, 07-nov-06, ebay, peter290371

wpe1C.jpg (25092 bytes) EUR 15,75, 07-nov-06, ebay, sportmar136
wpe1D.jpg (28159 bytes) US $40,00, EUR 31,16, niet verkocht, ebay, stormbroek
wpe1E.jpg (33992 bytes) US $75,00, EUR 58,43, niet verkocht, ebay, stormbroek
wpe1F.jpg (20857 bytes)

wpe20.jpg (18964 bytes)

muntgewichtjes, het enigste wat ik weet dat ze haast zeker alle in friesland zijn gevonden

EUR 52,50, 17-okt-06, ebay, peter290371

wpe21.jpg (41191 bytes) muntgewichtje voor de hele of halve gouden angel.

Vz: staande engel met kruisstaf, op de grond een liggende draak
Kz: handje van Antwerpen en de letters NDM. Dat staat voor N.du Mont, een Antwerpse muntgewichtenmaker. Van hem zijn o.a. gewichtjes bekend met het jaartal 1581.

EUR 10,45, 10-okt-06, ebay, adwa13

wpe22.jpg (23488 bytes) muntgewichtje voor de gouden dukaat.

Vz: staande koning met hellebaard en rijksappel, geflankeerd door de letters HD.
Kz: een ponjaard en de letters IDN. Dat staat voor Jacob de Neve een muntgewichtenmaker, geboren te Antwerpen op 12 maart 1609, en overleden op 9 oktober 1664 te Amsterdam.

EUR 26,00, 02-okt-06, ebay, adwa13

wpe23.jpg (15139 bytes) Een dik en zwaar muntgewicht voor de Nederlandse zilveren leeuwendaalder. Muntgewichten voor zilveren munten zijn schaars!

Vz: gaande leeuw naar links.
Kz: hamer en jaartal 163?
Dit is het merk van Jan Jansz van Keulen, woonde in Amsterdam in de Nieuwe Leliestraat.

EUR 15,75, 28-sep-06, ebay, adwa13

wpe1E.jpg (32185 bytes) Het is een bodemvondst, maar dat zie je er niet aan. Het zou net zo goed uit een muntgewichtendoos kunnen komen!
Vz: een koggeschip
Kz: handje van Antwerpen geflankeerd door twee puntcirkels.
Massa 3,5 gram
Gevonden in Dordrecht.

EUR 32,00, 02-dec-06, ebay, adwa13

wpe1F.jpg (20214 bytes) Nice bronze coin weight
Dating from 15th - 16th century
Size 1.6 cm

A unique object
Found by a detectorist on a field in Eksel ( Belgium)
In the direction of the "kleine brogel"

EUR 24,99, 01-dec-06, ebay, stormbroek

wpe2C.jpg (32555 bytes) muntgewichtje, nog niet gedetermineerd.
Massa: 2,7 gram

EUR 4,99, niet verkocht, 16-dec-06, ebay, adwa13

wpe2D.jpg (13820 bytes) Lood / tinnen 17e eeuws gewicht met voorstelling

EUR 5,00, 10-dec-06, ebay, jeroen902

wpe2E.jpg (22614 bytes) muntgewichtje, gezien de massa, voor de kwart nobel.
Massa 1,7 gram
Herkomst Zeeland.

EUR 8,00, 07-dec-06, ebay, adwa13

wpe2F.jpg (5058 bytes) Philipusgulden ned nr75. pol.

EUR 4,99, niet verkocht, 24-dec-06, ebay, jdk7979

wpe30.jpg (4928 bytes)  

Philipusgulden ned nr76. pol.

EUR 4,99, niet verkocht, 24-dec-06, ebay, jdk7979

wpe31.jpg (3763 bytes) Franse ecu

EUR 4,99, niet verkocht, 24-dec-06, ebay, jdk7979

wpe71.jpg (51229 bytes)  

Dutch weight made at Middelburg for a Portuguese half moidore, 17th century. (6.01gm., 15mm.)

The arms are of the province of Zeeland with a castle above signifying the town of Middelburg and the cross on the other side represents the Portuguese Moidore series which was international trade gold at this time. The weight of the piece would make it a half moidore.

GBP 44,60 (Ongeveer EUR 67,69), 15-jan-07, ebay, aurellianus

wpeD.jpg (5127 bytes)  

MUNTGEWICHTJE  SPANSE REAL DEN IK PIJL BUNDEL  LETER  [P]  MAAT  CA. 1,6 X1,6  GEWICHT 5 GR

EUR 1,99, niet verkocht, 25-jan-07, ebay, 2004ozcan

wpe14.jpg (6070 bytes)  

MUNTGEWICHTJE   PRIUSISCHE   1  FRIEDRICH OF SPAANSE EXCLEND  MAAT  CA. 1,6 X1,6  GEWICHT 1 GR

EUR 1,99, 25-jan-07, ebay, 2004ozcan

wpe1A.jpg (16673 bytes) lead coin weight for spanish real, Rare!

mooi gewicht, zeldzaam.
Literatuur: Pol.Blok 199
gewicht 6.44 gram
diameter 22-23mm

EUR 52,50, 18-dec-06, ebay, jdk7979

wpe66.jpg (8659 bytes) vz G D N EN guilliam de neve,amsterdam. merk=ponjaard
kz  MET INITIALEN T- D =TURKSE DUKAAT
HIJ IS VAN 1617 MAAT 1,6X1,6 MM GEWICHT 2 GR

MAROKANSE 2 DINAR- 1604 tot 1654 gedateerd.

EUR 26,00, 03-feb-07, ebay, 2004ozcan

wpe67.jpg (13466 bytes) vz STOKKEN  KRUIS KROONTJE EN EEN DIEREN FIGUUR .
kz i t w= molenijzer-isaak te welberg 1605

MAAT 1,6X1,6 MM GEWICHT    2 GR.    NEDERLANDEN   2  ALBERTTIJN  ALBE= Albertus c.g  albertijn    1567-1657

EUR 25,00, 03-feb-07, ebay, 2004ozcan

wpe68.jpg (5832 bytes) MUNTGEWICHTJE  B F [INGESLAGEN] ANTWEPEN   DENK IK  MAAT  CA. 1,5 X1,5  GEWICHT  2 GR.

EUR 1,99, 27-jan-07, ebay, 2004ozcan

wpe69.jpg (7430 bytes) MUNTGEWICHTJE  MET ZONNEKROON   MAAT  CA. 1,4 X1,4  GEWICHT  1 GR

EUR 1,99, 27-jan-07, ebay, 2004ozcan

wpe64.jpg (7260 bytes) Münzgewicht vermutlich 17 Jahrhundert

EUR 31,50, 03.02.07, ebay, korfu-men

wpe1.jpg (9779 bytes)  

MUNTGEWICHTJE 15e/17 e EEUW DE SINT PHILIPS GOUDGULDEN, DE MAKER IS BERNARD FONC.

MATEN CA.1,5X1,3 GEWICHT IS CA 2 GR

EUR 24,50, niet verkocht, 07-mrt-07, ebay, 2004ozcan

wpe4.jpg (7149 bytes) GULDE [GOUDGULDEN] GESLAGEN IN 15e/16e EEUW IN HET DUITSE RIJK MATEN CA. 1,5X15 CM GEWICHT CA. 2 GR.

EUR 24,50, niet verkocht, 07-mrt-07, ebay, 2004ozcan

wpe5.jpg (14913 bytes) MUNTGEWICHTJE 17e EEUW- 1621 GDN , ALBE= ALBERTUS C.G. ALBERTTIJN

MATEN CA.1,7X1,7 GEWICT CA. 4 GR

g-d-n=guilliam de neve-1600-1654 munt-albertijn. b-f=bernaert foncq-munt-sint philippus gulden.

EUR 24,50, 07-mrt-07, ebay, 2004ozcan

wpeB.jpg (6805 bytes) 16TH CENT COINWEIGHT  IN VF CONDITIO'N ON MY RESEARCH POSSIBLE DATES AROUND  1582   1584  WITH THE   A     ARRANGEMENT.

GBP 11,61 (EUR 17,06), 06-mrt-07, ebay, hoops200

wpeD.jpg (19660 bytes)  

Gewicht für einen Gold Dukaten ca um 1600

es gehört zu einer alten Waage für Münzen

Gewicht: 6,82Gramm

EUR 22,50 Beëindigd: 06-mrt-07, ebay, e-wagener

wpe14.jpg (7102 bytes) Münzgewicht Bronze 6,35 Gramm

EUR 13,15, 03-mrt-07, ebay, patre1

wpe15.jpg (20575 bytes) muntgewichtje voor de Gouden Leeuw.

Vz: zittende leeuw naar links onder een baldakijn.

Kz: handje van Antwerpen en de makerinitialen LVG. Dat staat voor Lenaert van de Gheere, een bekende 16e eeuwse muntgewichtenmaker. Woonde in "De Gulden Balance" in de Doornickstraat Oost. Vluchtte in 1585 naar Amsterdam, en werd in 1586 de eerste ijkmeester-generaal van Holland en West-Friesland.

EUR 13,00, 24-feb-07, ebay, adwa13

wpe16.jpg (13561 bytes)  

Een in perfecte staat verkerend muntgewichtje, volledig blanco. Wel op de juiste massa gevijld, maar nooit van stempels voorzien! Ben dit nog niet eerder tegengekomen.

Massa 4,0 gram

EUR 9,99, 28-feb-07, ebay, adwa13

wpe17.jpg (15076 bytes) LOT UIT NEDERLAND 3X MUNTGEWICHTJES DIVERSE TIJDEN ,ZE ZIJN NIET SCHOONGEMAAKT IK BIED ZE ZO AAN OMDAT ZE EEN MOOIE PATINA HEBBEN. MATEN CA. 1,4X1,4 - 1,6X -16X- 1,6X 1,6 CM. GEWICHTEN CA. 6 GR-3 GR- 1 GR

EUR 24,50, niet verkocht, 15-feb-07, ebay, 2004ozcan

wpe1.jpg (10261 bytes) Aus Bronze massiv, in guter Erhaltung. Königliche Darstellung mit Reichsapfel und Kreuzstab. Größe ca. 10 auf 11mm

EUR 35,50, 10-jun-07, ebay, keltenzauber01

wpe4.jpg (11791 bytes) Voorzijde: Engel Keerzijde: hand van Antwerpen en makers initialen: L M. Dit muntgewicht is gemaakt vóór 1576 Gewicht: 1,98 gram

EUR 28,53, 03-jul-07, ebay, numisantica

wpeB.jpg (5001 bytes) Muntgewicht voor een goudgulden, 17e eeuw
Voorzijde: rijksappel
Keerzijde: handmerk van Antwerpen en initialen P H (Peter Herck)

EUR 24,85, 26-jun-07, ebay, numisantica

wpe4.jpg (27165 bytes) 5 Dutch medieval Coinweights Found in Cities Deventer and Zutphen

US $8,00 (EUR 5,89), 12-aug-07, ebay, kalf999_com

wpe5.jpg (32287 bytes)  

messing muntgewichtje uit de 16e - 17e eeuw

EUR 5,50, 11-aug-07, ebay, adwa13

wpeB.jpg (18010 bytes)

wpeD.jpg (16712 bytes)

WEERT Goudnobel of Angelot muntgewicht 1560/70 Jachthoorn Ae 3.09 gr. Rariteit! Uit vondst omgeving Thorn!
Een absolute rariteit dit Limburgs muntgewicht met de Goudnobel of Angelot die ook te Thorn is geslagen als voorzijde stempel! In het wapenschild dat de edelman in het bootje vasthoudt zijn vier leeuwtjes vaag zichtbaar, zie scan. Wanneer anders graag reactie verzamelaars, bij voorbaat dank.

V: Goedenavond, Wat bedoelt u met de zin: "met de Goudnobel die ook te Thorn is geslagen"? mvg L. Peters 13-dec-07 A: hallo, Ik bedoel met de goudnobel van Thorn de Angelot met scheepje op keerzijde. Deze munt was net zoals de Rozennobels naar Engels voorbeeld gesneden van stempel. Groeten, Gerard

EUR 97,00, niet verkocht, 15-dec-07, ebay, numismosae

op 29 dec, niet verkocht voor EUR 61,34

wpe14.jpg (49649 bytes)

wpe15.jpg (38668 bytes)

You are bidding on A LOT OF 13 MEDIEVAL COIN WEIGHTS. THESE WERE FOUND WITH A METAL DETECTOR IN THE U.K.  

US $100,99 (EUR 68,83), 11-dec-07, ebay, weezie24

wpe16.jpg (13885 bytes)  

LEUKE MUNTGEWICHTJE DUKAAT L.N. AMSTERDAM MIDEN 18e EEUW .

HET GEWICHTJE;CA. 3,40 gr.

EUR 20,00, 11-dec-07, ebay, 2004ozcan

wpe17.jpg (11486 bytes) LEUK MUNTGEWICHT 16e EEUW 1534 GELDERSERIJDER

GEWICHT:CA.2 TOT 3 GRAM.

EUR 19,25, 31-dec-07, ebay, 2004ozcan

wpe18.jpg (12576 bytes) MUNTGEWICHTJE 1 ENGEL EIND 16e EEUW.

VOORZIJD: HET HANDTJE VAN ANTWERPEN P V G EN OM VERSIERINGEN.

KEERZIJDE:OVERWINNING VAN EEN ENGEL DIE IN GEVECHT WAS MET EEN DRAAK.

MATEN:CA.1,6X1,5 CM. GEWICHT:CA. 4 tot 5 gr.

EUR 36,30, 19-dec-07, ebay, 2004ozcan

wpe1D.jpg (25264 bytes) twee maal muntgewicht uit de 17e eeuw

op de kleinste staat een engel met speer met daar onder een draak (1/2 angelot ?)

op de keerzijde zijn twee maal de letter c ingeslagen (?)

op de grootste staat een kogge schip met links van de mast de letter H en rechts van de mast de letter N

centraal in de romp van het schip staat groot de letter H afgebeeld

EUR 13,42, 27-nov-07, ebay, sceata

wpe1.jpg (18048 bytes) Een nog ongereinigd muntgewichtje, waarschijnlijk bestemd voor de Hollandse Gouden Rijder.

Keerzijde is blanco

EUR 4,99, 28-juli-08, ebay, adwa13

wpe4.jpg (16518 bytes) Een nog ongereinigd muntgewichtje, bestemd voor de hele of de halve gouden nobel.

EUR 4,99, 27-jun-08, ebay, adwa13

wpe5.jpg (16570 bytes) Een nog ongereinigd muntgewichtje, bestemd voor het wegen van de hele of de halve Hollandse reaal.

Kz: handje van Antwerpen en de initialen van de muntgewichtenmaker.

EUR 4,99, 27-jun-08, ebay, adwa13

wpeB.jpg (30887 bytes) muntgewicht 1/2 Nobel van Isaac te Welberg (001)
Gemaakt door Isaac te Welberg, werkzaam in amsterdam vanaf ca. 1605 tot ?

Saillant detail: Het muntgewicht is gevonden in het plaasje Welberg. Misschien de geboorte plaats van Isaac?

Massa: 3,10 gram

EUR 17,50, 19-jul-08, ebay, opgravertje

wpeD.jpg (14848 bytes) Muntgewicht voor een Ecu a la chaise van Jan II de Goede (1350-1364) Gemaakt in Brugge

Afmetingen: 3x12x13 mm Massa: 4,20 gram

Keerzijde is glad. Bovenzijde lijkt een stukje te zijn afgebroken

EUR 34,33, 25-jul-08, ebay, opgravertje

Buitenlandse muntgewichjes

wpe2.jpg (13584 bytes)

"Houtsneden van dubbele italianse pistolen uit de Ordinantie 4 augusti 1586 voor de Noordelijke Nederlanden. Een van de Medici en een van de paus." Coinwate

wpe1.jpg (6416 bytes)

Franse muntgewichtje voor de gouden vier pistool, Italie

4 PISTOLE D ITALIE X D VIII G
kruis met gebloemde uiteinde 22.7mm. 12.64gm.

De Massa is X D(enier) VIII G (greinen) = het tolerantiegewicht voor dit munt.
10 denier en 8 greinen. De denier is 1.2747 gram, er gaan 24 grains in het denier, 10 x 1.2747 plus 8/24 x 1.2747, dat is 13.1719 gram.

EUR 3,70, 04-sep-05, ebay, baukumer

wpe15.jpg (36872 bytes) Groot rond muntgewicht voor 4 pistole (Italie)
Massa: 12-13 gram 4 PISTOLE DITALIE X VIII

EUR 6,50, 06-nov-05, ebay, detectorvondsten

wpeB.jpg (30617 bytes) PREUSSEN, Königreich: Münzgewicht von 1768 zum Gegenwiegen eines Louis d'or.
VS: 1 LOUIS D'OR PASSIR=GEWICHT 1768.
RS: Der preussische Adler mit Trophäen, darüber die Preussenkrone.
Material: Messing od. Messingbronze.
Durchmesser: ca. 22,5 mm.
Gewicht: ca. 6,6 g.

EUR 35,50, 20-jan-06, ebay, antiamar

wpe13.jpg (10078 bytes) Preussen 1772
1/2 Louis d'or Passirgewicht

EUR 77,76, 29-sep-05, ebay, e-wagener

wpe14.jpg (11201 bytes) Preussen 1768
1/2 Louis d'or Passirgewicht

EUR 76,76, 29-sep-05, ebay, e-wagener

wpe5.jpg (28673 bytes) 1 x LOUIS D OR Passiergewicht 1768
Material ?
Durchmesser: ca. 22 mm

EUR 26,00, 04-dec-05, ebay, alt.gut

wpe26.jpg (11107 bytes) Münzgewicht aus dem Jahre 1787 gemäss Abbildung. Dem Alter entsprechend besteht natürlich eine gewisse Abnutzung. Das Stück hat einen Durchmesser von 17 mm. Es wiegt 3,30 Gramm

EUR 87,00, 11-jun-06, ebay, baukumer

wpe4.jpg (11632 bytes) Münzgewicht gemäss Abbildung. Es ist 21 mm gross und wiegt 6,58 Gramm.

EUR 81,00, 18-jun-06, ebay, baukumer

wpeB.jpg (22694 bytes) Münzgewicht von 1 Fridrich Dor--1765, 23,5 mm , gew.6,7 ,sehr guter Zustand

EUR 46,50, 25-jan-07, ebay, boeserhund03

wpe5.jpg (11460 bytes) Een muntgewicht voor de halve gouden Louis.
Dit muntgewicht met aanpakstiftje is waarschijnlijk omstreeks 1750 gemaakt in Neurenberg.
Omdat in die tijd de meeste munten al machinaal werden vervaardigd en onopvallend snoeien van de munt erg moeilijk was geworden, en de meeste oude met de hand vervaardigde munten niet meer in omloop waren, raakte het nawegen van gouden munten langzaam maar zeker in onbruik.
Daarom zijn gewichtjes uit die periode schaars.

EUR 14.25 (US $16.71), Nov-19-05, ebay, adwa13

wpe14.jpg (32351 bytes) Poids monétaire pour un Noble d’or Edouard III à Henry IV (1327-1413)
Les poids ronds sont très rares.
Avers : Nef encadrée d’une fleur de lys et d’un léopard.
Revers : Lisse sur une moitié, sur l'autre moitié présence de flêches et de croix en faible relief, comme si on avait voulu effacer une ancienne inscription ou un ancien dessin. Voir scan.
Parfait état. Très belle patine verte régulière.
Poids : 7,4grammes
Diam: 15mm
épaisseur : 4mm

EUR 45,00 niet verkocht, 08-jan-06, ebay, magea1

wpe16.jpg (29203 bytes) Unusual & High Grade Coin Weight 1 Guinea W Anne

US $84,95 (EUR 70,03) De verkoper heeft deze aanbieding voortijdig beëindigd vanwege een fout in de aanbieding.
27-jan-06, ebay, lockdales-of-ipswich

wpe26.jpg (6971 bytes) COIN WEIGHT - James I For 2nd Issue Gold Angel of X's = 10/-, c1604-11.
St Michael killing the dragon.
W376.
Dark-green patina, NVF-, Very-rare as examples marked XI's are common (after revaluation)

GBP 120,00, De verkoper heeft deze aanbieding voortijdig beëindigd omdat het object niet meer te koop is. juli 2006, ebay, vivienne5592

wpe4.jpg (23646 bytes) Detector Vondsten Pagina: "Op een boeren erf gevonden muntje.. Volgens mij schots Op de ene zijde een distel onder een kroon (james I / James IV) op de andere zijde een gekruiste scepter en (zwaard ??) onder een kroon ik kan geen jaartal vinden

Plaats Vondst:     Middelburg
Datering:     1700
Lengte in Milimeters:     18 mm
Breedte in Milimeters:     18 mm
Diepte in Milimeters:     1 mm
Gewicht in Grammen:     3 Gram"

Hier opgenomen vanwege de distel (slecht/ niet te zien). De distel verwijst naar de bijbel: de akker zal doornen en distels voortbrengen als straf voor de zondeval.

wpe25.jpg (10593 bytes) 10 alte Goldmünzengewichte aus Nachlass um 1800 ???,u.a.über 10 Gulden--Holl.,2x2 Louisdor France,1/2 Imperial ?,1 1/2 Louisdor,1 Ducat B +P?,1 Ends-Liver ?,1/2+3/4 Louisdor France,20 Francs-Frankreich.Alle Gewichte sind einzeln ohne Etui.

EUR 30,50, 18-nov-06, ebay, leubener

wpe5.jpg (17670 bytes) GOLDGEWICHTE MÜNZGEWICHTE MÜNZWAAGE

EUR 87,76, 05-jul-07, ebay, larrivee50

wpeB.jpg (25045 bytes) muntgewichtje uit de 16e - 17e eeuw
De herkomst is mij (helaas) onbekend.
De afbeelding lijkt op de afbeelding die op rekenpenningen staat uit dezelfde periode.
Dit muntgewichtje is gevonden in Noord-Holland.
Afmetingen: 1,6 cm. - 1,6 cm.(achterkant blanco)

20 jan 2010, EUR 18,99, ebay, marcelantiek

 

wpe222.jpg (55980 bytes)  

Aangeboden wordt hier een: Mooi muntgewichtje uit de 16e eeuw!!!

Het betreft een bodemvondst uit Dordrecht van enkele jaren geleden.

Voor welke munt dit gewichtje heeft gediend zou ik niet durven zeggen.

Wel kan ik met 100% zekerheid zeggen dat die uit Antwerpen komt.

ebay, 27 apr 2010, EUR 12,41, marcelantiek

   
   

Pijlgewichtjes

wpe5.jpg (13729 bytes) gehele set, incl. Frans pijlgewichtje voor de dubbele Louis

EUR 29,95, maart 2006, ebay, yellowcoin

wpe1.jpg (12916 bytes)

wpeC.jpg (32875 bytes)

Frans pijlgewichtje voor de dubbele Louis

48 livres, 15,30 gram, 23,95 mm aan de bovenkant, 20,45 mm aan de onderkant, 7,41 mm dik. Onderkant justisteer sporen.

"livre" is een Franse gewichts aanduiding.
De gouden Louis was 24 livres, er bestond ook een halve Louise van 12 livres en een dubbele Louise van 48 Louis.

EUR 29,95, maart 2006, ebay, yellowcoin

wpe4.jpg (13632 bytes) pijlgewicht B en lelie. Verder onbekend

15,38 gram, 26,48 mm, 19,60 mm, 10,00 mm dik

wpeD.jpg (2284 bytes)

wpe1.jpg (15084 bytes)

wpe4.jpg (14107 bytes)

drie pijlgewichtjes:
 1. 4,76 gram, 20,12 mm bovenkant, 9 mm onderkant, 6,79 mm dik
 2. 6,22 gram 23,92 mm bovenkant, 9 mm onderkant, 8,87 mm dik
 3. 7,11 gram 26,76 mm bovenkant, 9 mm onderkant, 10,78 mm dik. ingeslagen 17 in spiegelschrift, gevolgd door 00

 

wpeB.jpg (2707 bytes)  
wpe14.jpg (7501 bytes) Weegschaaltje, 17,88 gram, schaaltjes 45mm, lengte 129mm

 

wpe7.jpg (13689 bytes) muntgewichtdoosje met leesbaar etiket van de eind 18de eeuw in omloop zijnde gouden en zilveren munten.
Het notenhouten Franse doosje heeft een defect scharnier, maar is verder in uitstekende staat.
Zeven originele grein-gewichtjes aanwezig.

EUR 83.72 (US $99.27), Dec-23-05, ebay, lotjuh

wpe1.jpg (14866 bytes) Alte Münzwaage
Wohl um 1800. Im Holzkasten aus Nussbaum. 16,5cmx5cmx1,5 cm. Innen Klebezettel auf französisch. Waage mit 2 Messingschalen. Stapelbarer Gewichtsatz Messing aus 4 Teilen von unten befeilt. Schublade mit kl. Ausgleichsgewichten.

EUR 101.00 (US $127.62), Jun-08-06, ebay, selikum

wpe14.jpg (10113 bytes) Seltene Münz - Waage im Originalkasten.
Frankreich oder Westschweiz, um 1830/50
Dazu ein Gewichtssatz im originalen Holzkasten. Um 1900. Schöne Münz - Waage im Originalkasten.
Schlichte Eisen - Balkenwaage mit 2 Messingschalen.
8 Gewichte sind vorhanden. Im Innendeckel befindet sich eine gedruckte Gewichtsskala. Auf der Außenseite ist eine alte Beschriftung erkennbar, die ich leider nicht habe deuten können.
Beigegeben ist ein Gewichtsatz mit 13 Gewichten und einer Pinzette im originalem Holzkasten. Ein Gewicht ist wohl ergänzt. Maße des Kasten: 3 x 8 x 4,8 cm.
Erstklassiger Erhaltungszustand. Der Kasten mit normalen Gebrauchsspuren. Die Eisenteile der Waage haben etwas Rost. Eine Öse für den linken Schließhaken fehlt.
Maße des Kastens: 1,9 x 17,3 x 5,1 cm.

EUR 529.20 (US $668.70), May-16-06, ebay, der-kunstfreund

wpe4.jpg (15688 bytes) Eine Münzwaage in einem stark gebrauchten Holzkästchen (leicht defekt)
4 Passiergewichte mit Herstellerpunze GZ zu 1 x 2 Louisdor, 2 x 1 Louisdor und 1 x 1/2 Louisdor

EUR 18.22 (US $23.02), Jun-08-06, ebay, tgh15

wpe1.jpg (14176 bytes)

wpe4.jpg (13332 bytes)Maker Thomas Simmons about 1850

GBP 23,50 (EUR 34,26), 13-feb-06, ebay, simmonsgallery

wpeB.jpg (5059 bytes) Es handelt sich um eine Taschenwaage für 10 und 20 Goldmark aus Messing ca. 10 cm lang. Auf dem Münzgewicht ist ein Engel mit einem Wappenschild abgebildet auf dem die Buchstaben NGPC eingeprägt sind. Nähere Angaben kann ich zu dem Gerät nicht machen.

EUR 166.00 (US $209.76), May-22-06, ebay, komptorator

wpe25.jpg (2387 bytes) zum Prüfen der Silbermünzen des Deutschen Reichs ( 1/2 Mark,1 Mark,2 Mark 3 Mark und 5 Mark),funktionsfähig und in Sammlererhaltung

EUR 34,50, 31-mei-06, ebay, klausn1957

wpe24.jpg (29452 bytes) Münzwaage, sog. Wippe bzw. Münzprüfer für die 10 und 20 Mark Goldstücke des Deutschen Reiches, SICHERHEITSWAAGE; Hersteller: PH.J. Maul, Hamburg um 1875; !!! Es wurde die Dicke, der Durchmesser und das Gewicht der Münze kontrolliert, sodaß "Gold" eindeutig festgestellt werden konnte, das war früher nicht der Fall, denn da wurde "nur" das Gewicht kontrolliert. Eine der letzten Münzwaagen dieser Art,

EUR 133,10, 19-nov-06, ebay, ali-rehlein

wpe28.jpg (5167 bytes) Münzwaage antik , Vollmessing, für 10- und 20-MK-Stück.Inschrift: SICHERHEITSWAAGE PHJ.M. Ca. 10 cm lang. Metall etwas korrodiert, sonst tadelloser Zustand.

EUR 68,72, 18-dec-06, ebay, tatihulot

wpe27.jpg (27062 bytes)

wpe28.jpg (57622 bytes)

wpe2A.jpg (33548 bytes)

 

Biete einen sehr alten Hartgeldprüfer der Marke "Favorit" (patentiert D.R.G.M Deutsches Reich Gebrauchsmuster) aus den 20er Jahren. Ein für jedermann durchführbares System zum unterscheiden der damals sehr häufig vorkommenden falschen Reichsmarkstücke (für diesen Typ 1/2RM;1RM;2RM;5RM)die aus Zinn oder einer Zinnlegierung bestanden und nur oberflächlich versilbert wurden.

Man legte das zu prüfende Geldstück in den entsprechenden Schlitz und wenn der Wiegebalken waagerecht stand, war die Münze echt.

Dem System wurde durch mehrere Gutachten z.B. von der Hamburgischen Münzverwaltung größte Genauigkeit beschieden und so wurde es auch in den OFD's (Oberfinanzdirektionen) zur Anwendung gebracht.

Das Gerät besteht aus vernickelter oder verchromter Bronze. Trotz kleinerer Anlaufspuren ist es ein hervorragend erhaltenes Zeitzeugnis der Numismatik. Besonders interessant auch dadurch das sowohl die Beschreibung als auch die Verpackung vorhanden sind. Die Beschreibung ist altersbedingt gebräunt und sie hat kleinere Einrisse. Der Karton ist nicht mehr so schön anzusehen.

EUR 82,33, 22-jun-06, ebay, dan_prz

wpe14.jpg (36171 bytes)

wpe16.jpg (27040 bytes)

Germany, Cologne box about 1700, fruitwood with space for 13 weights, clean label of the maker Kirch. The scale pans are by Caspar Gravenberg (not unusual in boxes of this date) The pointer on the scale is broken. The weights are all square and without any reverse marks – the quality of finish on the weights is poor. All the weights would appear to match and be original. Weights :

Spain 8 escudo 27.00gm.,
4 escudo 13.48gm.,
2 escudo 6.77gm,
Escudo 3.34gm.,
Double Excelente 6.98gm.,
France Louis (Spanish cross ctm sunburst) 8.12gm.,
½ Louis (ctm sunburst 4.09gm.,
France Merliton 6.54gm.,
UK Guinea 8.37gm.,
Half Guinea 4.19gm.,
Hungary ducat 3.46gm.,
Austrian Netherlands Sovereign 11.05gm. &
Half Sovereign 5.53gm.

5 weights in base of box and 8 in lid. 2 odd grain weights (6 & 4 grains). The top of the box is decorated but the closing hook is missing. Box 124x67mm. 13 weights

http://www.simmonsgallery.co.uk/ euro 500

wpe1.jpg (42587 bytes) http://www.vanalsenoy.com/nederlands/nl_frameset.html, mei 2006

269. Muntgewichtdoosje / Trébuchet Joseph Henderickx, Mechelen, 14 gewichten gedateerd / poids datés 1749 + 5 deelgewichtjes / poids divisionnaires

€ 960,- + 20%

wpe4.jpg (55525 bytes)

wpe5.jpg (19246 bytes)

 

Münz-/Geldwechslerwaage im Holzkasten. Text auf dem beklebten Innendeckel lautet: Diese geächte Waag und Gewicht macht Ihro Churfürstl. Durchl. zu Pfalz-Bayern gnädigst priviligirt und geschworner JOHANN DANIEL vom BERG, in der Bergischen Hauptstadt Lennem 1788. Unten rechts im Deckel Brandzeichen. Text Günther)?: CVMAGZ. Maße: 18x9,36 hoog:2,50 .

Die rechte metallne Deckelschließe sowie einige Gewichte fehlen. Der sonstige Zustand ist dem Alter entsprechend als gut zu bezeichnen. Für Rückfragen stehe ich unter 04491-91188 zur Verfügung.

gewichten:

 • 1 NS 85 LsDOR, springende leeuw
 • 1 S LsDOR, ingestempelde S
 • 1/2 PISTOL, springende leeuw
 • 1 PISTOL, springende leeuw met ster/zon
 • 1 PISTOL, springende leeuw
 • 2 PISTOL, springende leeuw
 • 4 PISTOL, springende leeuw
 • 1/2 MAXD, springende leeuw
 • 1/2 DUCAT, springende leeuw
 • 2 DUCAT, springende leeuw
 • 1/2 SEVER, springende leeuw

Ontbreken:

 • 1 DUCAT
 • 1 SEVERIN
 • 1/2 MAZDOR (?)
 • 1 MAZDOR (?)
 • 1 SCHILT DOR
 • 1 SERVISH (?)
 • 1/2 SERVISH (?)
 • 1 CANTN (?)
 • 1/2 CANTIN (?)
 • 1/4 CANTIN (?)

EUR 166,00, 08-mei-06, ebay, sammlerundsammler

wpe16.jpg (43366 bytes)

wpe17.jpg (26297 bytes)wpe18.jpg (12940 bytes)

Münzwaage gemäss Abbildungen. Nach den Kennzeichnungen der vollständigen Münzgewichte müsste sie von dem Hersteller Poppenberg sein. Der Kasten hat die Ausmaße von 18,7 x 10,3 x 2,8 cm. Anstelle des Etiketts ist ein wohl nicht lesbarer handschriftliche Vermerk vorhanden.

EUR 363,00, 11-jun-06, ebay, baukumer

wpe1A.jpg (22753 bytes)

wpe1C.jpg (21797 bytes)

Angeboten wird eine sehr seltene Münzwaage von Paul Deinert, Nürnberg, gestorben 1783, mit dem Meisterzeichen PD und Strauß, das nach der Literatur von Deinert bis 1758 verwendet wurde. Die Stahlwaage im hellbraunen Holzkasten ist intakt und gut erhalten. Dem Brandstempel mit PD-Strauß und "RECHT ABGEZOGEN" ist handschriftlich "Zur öttlischen(?) Stiftung gehörig" hinzugefügt. In den beiden an grünen Schnüren hängenden Messing-Waagschalen ist mittig ebenfalls das Meisterzeichen PD mit Strauß eingeschlagen. Die Waagschalen liegen in zwei Vertiefungen, die mit Papier ausgeschlagen sind. Die Gewichte sind komplett und wohl zu dieser Waage gehörig. Ein Ausgleichsgewicht ist ebenfalls vorhanden. Der Deckel ist an Drahtscharnieren angebracht. Maße: Breite 21,8 cm, Höhe 2,3 cm, Tiefe 8,3 cm

EUR 750,00, niet verkocht, 11-jun-06, ebay, numis41

wpe1D.jpg (55424 bytes)
wpe1E.jpg (30682 bytes)
 

KÖLN , MÜNZWAAGE um 1750 "Orginalstück"; -rechteckiger Ahornkasten (123x63x25) mit Deckelverzierung , Verschlußhaken und Öse fehlen ; Stahlwaage mit Trompetenenden , dreieckige und runde Messeinwaagschale---13 rechteckige Münzgewichte mit Münzbildern und vier Ausgleichsgewichten

EUR 476,00, 25-jun-06, ebay, coinsdoc

wpe1D.jpg (46260 bytes)

wpe1E.jpg (31931 bytes)

wpe1F.jpg (16080 bytes)

 

BOXED COIN SCALES. Maker: MITTELSTENSCHEIDT. c1800

A beautiful BOX with COIN SCALES with the original weights. The box is made of walnut and has its two original hasps for closing it, each is engraved. The lid of the box has got the original label (an engraving with original hand-colouring around the edge in blue) that reads:
Diese geächte Waag und Gewicht macht von Ihro Churfürstl. Durchl. zu Pfalz-Bayern gnaädigst privilegirter und geschworner JOHANN CASPAR MITTELSTENSCHEIDT in der Bergischen Hauptstadt Lennep, 18
translation (freely): These verified scales and weights
were made by JOHANN CASPAR MITTELSTENSCHEIDT in the Bergischen capital Lennep, 18 (= date) priviliged by and sworn before (meaning that he had an oath) his Excellence the Kürfürst (king) of Pfalz-Bayern The lid has been branded with the word JUSTIRT (adjusted, meaning that the weights got checked by an inspector and adjusted there were necessary).
The scales have a wrought iron rod, which is nicely finished with a decorative hook (see pictures) and the scales are made of copper. All 18 weights are original and complete. The lidded fractional weights section is there, but empty. Above and next to each weight there is an inscription in red paint of its contence. It is a very nice set, with gorgeous patina to the box and all in original, good condition !!! A real collector's piece and rather unusual to find in this condition.
material: the box is walnut / further details, see description above origin: Lennep (Germany) maker: Johann Caspar MITTELSTENSCHEIDT date: circa 1800
dimensions: the box: 18cm x 9,4cm x 2,2cm thick (7 1/5" x 3 3/4" x 9/10" thick)

provenance: this coin scales box was recently bought from a private person, who was desposing of his family heirlooms. He told me that his ancestors had been merchants in the city of Mechelen (Belgium) and that the box has belonged to them, and was passed from father to son until today.

references: see Malter Galleries inc. - auction March 11th, 2001 -n° 98 (fetched 1250 US$ + costs) ; Numismatica Wien, Auction VI, N°26 ; F.W. Kruse and Gerd Stimpf, "Auf die Goldwaage gelegt", Munchen 1998, pp 42-43

Beste voorstel: US $636,00 ( EUR 508,80) 10-jul-06, ebay, kjn1976belgium

wpe1.jpg (65867 bytes)

wpe4.jpg (46066 bytes)

wpe5.jpg (66213 bytes)

wpeB.jpg (70480 bytes)

wpeC.jpg (56246 bytes)

wpe24.jpg (8514 bytes)

1/2 louise van Frankrijk, 4,09 gram, 15,24 mm, 14,67 mm, 2,56 mm dik

wpe21.jpg (7557 bytes)

louise van Frankrijk, 8,18 gram, 15,41 mm, 14,51 mm, 5,14 mm dik

 wpe23.jpg (9521 bytes)

Guine Engeland van 15,25 mm, 15,09 mm, 5,23 mm, 8,39 gram. Vier scepters en vier wapen, van Engeland, Schotland, Frankrijk (verloren door Queen Mary I 1453-1458) en Ierland, met kronen op de uiteinden.
wpe22.jpg (9096 bytes)

Halve guine Engeland van 14,63 mm, 14,59 mm, 2,68 mm, 4,18 gram. Vier scepters en vier wapen, van Engeland, Schotland, Frankrijk (verloren door Queen Mary I 1453-1458) en Ierland, met kronen op de uiteinden.


wpe20.jpg (6534 bytes)

(1/2 gouden ducaton Oostenrijk Bourgondië?) 5,40 gram, 15,18 mm, 14,48 mm, 3,43 mm dik

het andere gewichtje krijg ik niet uit het muntgewichtdoosje, maar is waarschijnlijk een dubbele massa van deze.

wpe1F.jpg (8609 bytes)

4 pistool, Spanje, 27,17 gram, 19,64 mm, 19,72 mm, 10,88 mm dik

wpe1D.jpg (5943 bytes)

2 pistool, Spanje, 13,58 gram, 15,09 mm, 15,15 mm, 8,52 mm dik

wpe26.jpg (9354 bytes)

pistool, Spanje, 6,75 gram, 14,75 mm, 15,25 mm, 4,18 mm dik

wpe1E.jpg (8512 bytes)

dubbele excelente, oorspronkelijk Spanje, 6,97 gram, 15,29 mm, 14,28 mm, 4,59 mm dik (beschreven als 2 dukaat)

wpe25.jpg (7679 bytes)

Hongaarse dukaat, 3,49 gram, 14,99 mm, 14,44 mm, 2,29 mm

 

Muntgewichtdoosje aantal gewichtjes ontbreken, balansje ontbreekt, aan de achter,

11 gewichtjes, 2 ontbreken

4 greingewichtjes

 • zespuntjes, 0,28 gram, 9,79 mm, 12,73 mm
 • vijfpuntjes, 0,24 gram, 11,13 mm, 10,85 mm
 • driepuntjes, 0,13 gram, 7,92 mm, 9,55 mm
 • tweepuntjes, 0,12 gram, 7,36 mm, 8,67 mm

verzamelbeurs nov 2005, euro 150.

wpe69.jpg (43137 bytes)

wpe6A.jpg (10611 bytes)

Alte Münzwaage von Johann Caspar Mittelstenscheid aus Lennep (1808-1819) mit 12 Goldgewichten und 1 Silbermünzgewicht (Kronentaler).

Dunkel gebeizter Holzkasten mit 1 Schließe 7,8 x 17,3 x 2,3 cm, im Deckel Etikett, ohne Brandzeichen. Stählerne Waage mit Messingschalen an Schnüren. Gewichte gepunzt mit Löwchen (12) bzw. S. Ausgleichsgewichte fehlen.

Der komplette Gewichtssatz: 1 Crontaler; 1 Louisdor; 2 Neue Louisdor; 20, 40 Francs; 10 Gulden; 1, 2 Ducat(en); 1 Imperial; 1, 2 Pistole(n); 1 Maxdor; 1 Sovereign. Da 10-Guldenstücke erst seit 1808 geprägt wurden, kann die Waage nicht älter sein.

EUR 555,00, 14-aug-06, ebay, appleandmore

wpe6B.jpg (40709 bytes)

wpe6C.jpg (27956 bytes)

wpe6D.jpg (22349 bytes)

wpe6E.jpg (37365 bytes)

wpe6F.jpg (45476 bytes)

Münzwaage um 1784 Goldwaage im original Holzkasten.
verkaufe eine alte Münzwaage mit Gewichten ( leider unvollständig.) Das Deckblatt innen ist leider auch beschädigt. Es sind noch drei andere Gewichte dabei, die aber höchstwahrscheinlich nicht zu dieser Waage gehören, die ich aber mit dazu gebe. Die Größe des Kastens beträgt 13 x 7 x 2,5 cm.

EUR 154,00, 13-aug-06, ebay, card_de

wpe16.jpg (45362 bytes)

wpe17.jpg (15921 bytes)

Ich biete an ein komplettes bronze sliessgewicht,zu datieren so um 1600. Es ist 4 bei 5 cm und in topp zustand. Der deckel hat eine marke die hand von Antwerpen und ein moorenkopf marke von Neurenberg. Mit 5 kleinere bronze gewichten mit viele marken zeichen. Es ist ein bodenfund aus der innerstad von Maastricht.

EUR 203,50, 11-sep-06, ebay, stieker71

wpe1D.jpg (14864 bytes)

wpe1E.jpg (10528 bytes)

wpe1F.jpg (25343 bytes)

wpe20.jpg (19047 bytes)

wpe21.jpg (31189 bytes)

wpe22.jpg (15067 bytes)

wpe23.jpg (15197 bytes)

wpe24.jpg (11786 bytes)

wpe25.jpg (8048 bytes)

Antike Münzwaage / 18. Jahrhundert
Aus einem alten Wiener Sammler - Haushalt: Antike Münzwaage, datiert 1787, Holzschatulle mit Inneneinteilung für die Gewichte und die kleine Balkenwaage, sowie einer seitlichen Messingschublade für die kleinen Gewichte, im Deckel bezeichnet Isaac Galot A. Erlang..., Balkenwaage und ein Gewicht (für Dukaten) vorhanden, die anderen Gewichte fehlen leider. ..... weitere Kunstgegenstände und Antiquitäten in der laufenden Auktion!!!!!
Abmessungen:
ca. 17 x 6 x 2,4 Zentimeter(Schatulle), ca. 15 Zentimeter (Balkenwaage)
Zustand:
Nur ein Gewicht vorhanden, ansonsten sammelwürdiger, musealer Zustand

EUR 111,00, 27-aug-06, ebay, antikpalast48

wpe2B.jpg (16875 bytes) Es ist ein alte holzeren Dose mit Papier überzogen und ist 14 x 6 x 2 cm.Die inner seite ist mit lehr oder etwas eniges überzogen. Da in ist die Waage und 3 MÜnzgewichte .Zwei fehlen.Die gewichte sind: 1`/2 lois, 1 louis, 2 louis mit zeigen v2/s.Schönes alte Münzgewichte Dose.

EUR 38,50, 02-aug-06, ebay, saja456

wpe1.jpg (21363 bytes)wpe4.jpg (18993 bytes)

wpe5.jpg (19828 bytes)wpeB.jpg (13551 bytes)

 

MÜNZWAAGE MIT GEWICHTE
EINE MÜNZWAAGE MIT 15 GEWICHTE UND KLEINE AUSGLEICHGEWICHTE.
EIN MASSIVER HOLZKASTEN FÜR DIE AUFBEWAHRUNG.
DREI GEWICHTE FEHLEN.
DIE WAAGE UND DIE GEWICHTE BEFINDEN SICH IN EINEN SEHR GUTEN ZUSTAND!
EIN ZERTIFIKAT IST AM DECKEL BEFESTIGT DARAUF STEHT: WAAG UND GEWICHT MACHT VON IHRO CHURFL. ZU PFALTZ GNÄDIGST PRIVIL. EXAMIN. UND GESCHWORNER ICHT - MACHER J. P. AECKERSBERG, AUF WICHLINGHAUSEN IM OBER - BARMEN. 1778
JEDES GEWICHT IST BESCHRIEBEN UND MIT ROTEN STIFT WURDE NOCH WAS DAZU NOTIERT.
MIT DIESER MÜNZWAAGE KANN MAN NOCH HEUTE DIE ECHTHEIT DER ALTEN GOLDMÜNZEN ÜBERPRÜFEN!!

LÄNGE: 9,5 CM
BREITE: 18 CM
HÖHE: 2,5 CM

EUR 799,00, geen biedingen, aug. 2006, ebay, silbermeile

wpe14.jpg (53211 bytes) Münzwaage gemäss Abbildungen, mit 13 Gewichten. Es wird bestätigt, dass die Untergewichte in den entsprechenden 6 Gruben genau dem sonstigen Zubehör passen. Sie sind von der gleichen Art und gleichem Hersteller und entsprechen auch den seitlich vorhandenen roten Inschriften.

EUR 186,00, 17-sep-06, ebay, baukumer

wpe15.jpg (49578 bytes) Uralte Holzdose für Münzwaage mit 6 Gewichten,leider nicht komplett,Waage fehlt.Vorhandene Messinggewichte haben eingeschlagen: 1/2 Souve Rain,1/2 Carolin,1 Ducat,1/2 Max Dor,2 Ducat,1 Gold Guld. Zettel in der Dose kaum lesbar.Um 1790.

EUR 66,00, 17.09.06, ebay, lichtkondensator

wpe1C.jpg (48283 bytes)

wpe1D.jpg (29525 bytes)

Münzwaage mit 22 Gewichten gemäss Abbildung. Diese Waagen wurden im Bergischen von den normalen Waagenmachern hergestellt. Statt des üblichen Etiketts wurde in die Deckelunterseite ein glattes Papier eingeklebt. Die Verkäufer ergänzten das oft entsprechend. Die Gewichte stimmen mit den Beschriftungen über den Gruben überein. Mat hat wirklich den Eindruck, dass alle Gewichte noch im Original vorhanden sind.

EUR 353,72, 17.12.06, ebay, baukumer

wpe20.jpg (63536 bytes) Münzwaage in kleinem Holz-Kästchen (13,5x6,5x2cm), mit schwarzem ornamentiertem Papier überzogen, Boden schönes marmoriertes Papier; 1 Vorderschließe aus Messing;innen mit gelbem Rehleder ausgelegt, Münzwaage (11cm) aus Messing mit Stahlzeiger, 2 runde Messingwaagschalen an grünen Schnüren; 5 runde Münzgewichte mit Griffstab, Schrift ist rot ausgelegt, einheitliche !!! Gewichte zu 2, 1 und 1/2 Louis sowie je 1 DUC B und P, verm. Berlin um 1840

EUR 105,10, 19-nov-06, ebay, ali-rehlein

wpe21.jpg (53715 bytes) Münzwaage in Holz-Kästchen (20,5x9,5x2cm), mit schwarzem ornamentiertem Papier überzogen, Boden mit einigen sehr interessanten Aufklebern, s. Bild; "Goldwaage Erika Wagner" (Besitzer, Hersteller?); 16 St. III; No 126; 301,20 (Silbergroschen?) 2 Vorderschließen aus Messing; innen mit lila Samt ausgelegt, Münzwaage (15,5cm) aus Messing mit Stahlzeiger und gekröpften Enden, 2 runde Messingwaagschalen an weißen Schnüren; 16 runde Münzgewichte mit Griffstab, Schrift ist erhaben geprägt!!!!, einheitliche !!! Gewichte zu 2, 1 u. 1/2 KGL. PR. FR: DOR; 1 LOUIS; 1 u. 1/2 KRONE, D.VER.Münze; 1 u. 1/2 SOVRG, ENGL. M; je 1 DUC P,B,W; 10 u. 20 FRNCS; 5 u. 10 GULDEN HOLL. M; 1/2 IMP; Hervorragende Genauigkeit der einzelnen Münzgewichte !!! Eine der letzten Münzwaagen dieser Art, verm. Berlin um 1860

EUR 283,00, 19-nov-06, ebay, ali-rehlein

wpe26.jpg (40269 bytes) Münzwaage, um 1790 mit lederbezogenem, geschmücktem Deckelkasten. Münz-Balkenwaage mit Messingschalen und insgesamt 14 !! unterschiedliche Münzgewichte (ein Gewicht fehlt). Gewichte (s. auch Bilder): Ducat., Souvr., Louisd., Maxd., Guld., Francs. Altersentsprechende gute Erhaltung, leicht bestoßen. Museal !!

Maße: 20,5 X 8,5 X 2,5 cm.

EUR 187,00, 12-nov-06, ebay, xandlonline

wpe27.jpg (37006 bytes) Sie entstand höchstwahrscheinlich um 1780 von einem Nürnberger Waagenmacher namens Johann Gabriel Siegler. Das besagt das Meistersiegel auf der Deckeloberseite, das einen Schröpf- oder Loßkopf und die Initialen JGS ausmacht. Die Aussenmaße des schönen dunkelbraunen Holzkästchens (etwas dunkler als auf dem Foto) betragen 132 x 70 x 25mm.

Inklusive den Ausgleichsgewichten sind 16 Gewichte vorhanden, die die Inschriften SCHILD LOUIDOR, LOUIDOR, CARLIN, MAXDOR, SEVE RIN, U und DUCAT tragen. Die Gewichte sind in den Gruben wie folgt verteilt:

Oben links (1 Gewicht): SCHILD LOUIDOR 2
Rechts daneben (2 Gewichte): SCHILD LOUIDO 1, SCHILD LOUI 1/2
Unten Links (2 Gew.): LOUIDO 1, LOUI 1/2
Rechts daneben (1 Gew.): LOUIDOR 2
Im Klappfächlein: 2 Ausgleichsgewichte mit einmal 3 und einmal 4 Punkten
Links neben dem Klappfächlein (2 Gew.): SEVE RIN 1, SEVE RIN 1/2
Unter dem Klappfächlein:
Links (2 Gew.): DUCAT 1, U 1
Mitte (2 Gew.): MAXDOR 1, MAXDO 1/2
Rechts (2 Gew.): CARLIN 1, CARLIN 1/2

EUR 277,00, 23-dec-06, ebay, dissident777

wpe2B.jpg (32316 bytes) Sehr seltene und schöne Römische Schnellwaage,3e-5eJhd n.Chr.Zustand:MUSEAAL!!!

Dazu 3x Römische gewichte,2x2 gram und 3 gram!

EUR 253,52, 16-dec-06, ebay, romeinkeltisch

wpe6C.jpg (59049 bytes)

wpe6D.jpg (49868 bytes)

Seltene Messing - Balkenwaage mit zwei Messingschalen im Originalkasten. Elf Original - Gewichte sind vorhanden.
Der querovale Holzkorpus ist aussen mit geprägtem Leder überzogen und innen mit rotem Stoff ausgekleidet.
Schöner sammelwürdiger Erhaltungszustand. Das Leder mit Gebrauchsspuren, die beiden Zuhalterungen fehlen. Maße des Kastens: 2 x 22 x 10 cm

 

wpe6E.jpg (60431 bytes)

wpe6F.jpg (13332 bytes)

 

Very rare complete German wooden 17th century coin weight box. The box is nicely decorated and all 16 original weights are in. These weights are for coins from all around Europe! all 16 are in. Orginal paper from the maker still in the box. The balance is however missing but it won't be difficult to find one for 10-20£.

The weights are just stunning! If you would have to buy them individualy you would pay well over £100 each.

 

GBP 375,00 EUR 569,12, niet verkocht, 16-jan-07, ebay, dollarium

wpe70.jpg (42718 bytes) Münzwaage in einer dunkelbraunen Holzschatulle (L: 15 cm, B: 7 cm, H: 2,5 cm), die mit einem Metallriegel verschlossen wird, siehe Fotos!
Deckel gekennzeichnet mit den Initialien GI H, beide Deckelgelenke sind defekt, rechts hat sich ein Schenkel von den Stiften im Deckel gelösst, links fehlt nur die (beiliegende!) Öse. Mit 11 Gewichten (LOUIS, VNG, V, CARLDOR), eines davon nachträglich angefertigt, sowie 10 Ausgleichsgewichten. Beiliegend Öse für linkes Deckelgelenk, Griffstab für das ergänzte Gewicht und ein weiterer Metallstift

EUR 360,00, 30-dec-06, ebay, storsky

wpe72.jpg (26232 bytes)

wpe73.jpg (29449 bytes)

wpe74.jpg (31857 bytes)

Dachbodenfund, alte deutsche Münzwaage mit 11 Gewichten, 18. Jahrhundert, auf dem Holzdeckel signiert mit PD, die Waage ist komplett mit allen Gewichten und in einem guten Erhaltungszustand, Gewichte siehe Bilder, Waagbalken aus Stahl, Kiste mit originalen Scharnieren, ansonsten Zustand siehe Bilder, Maße Kiste 16,5 x 8 x 2,6 cm. Very nice old German coin balance by PD in original case.

EUR 321,00, 14-jan-07, ebay, echse49

wpe18.jpg (52779 bytes)

wpe1A.jpg (41195 bytes)

wpe1C.jpg (34373 bytes)

wpe1D.jpg (48802 bytes)

wpe1E.jpg (37721 bytes)

wpe1F.jpg (52721 bytes)

Seltene Münz - Waage im Originalkasten 16.Jahrhundert Signiert HP auf Foto zusehen zustand siehe Fotos. Einzigartiges Objekt für den Samler. Käufer trägt die Versandkosten. Es handelt sich um einen Privatverkauf, ohne Garantie, Rückgaberecht und Gewährleistung nach EU - Recht. L.13,5cm x B.7,5cm x H.4cm

EUR 1.791,00, 13-feb-07, ebay, thomas_bre

wpe63.jpg (11596 bytes) Münz - Waage im Originalkasten, datiert 1665. Signiert von Pierre Grand, Waagmacher in Lyon. Schöne Messing - Balkenwaage mit 2 Messingschalen. Beide Schalen haben mittig den eingeschlagenen Stempel des Waagmachers "Pierre Grand" aus Lyon in Frankreich. 21 originale Gewichte (komplett!) und 4 Ausgleichsgewichte sind vorhanden. Auf der Innenseite des Deckels datiert "1665" und über jedem Gewicht handschriftlich, in französischer Sprache, mit Tusche bezeichnet. Pierre Grand waagmacher in Lyon/Frankreich, arbeitete in der Werkstatt seines Vaters 'Berthélémy Grand', in der rue des Chapeliers, die er vermutlich später übernahm. In der Literatur sind von Pierre Grand zwei datierte Waagen, 1661 und 1664, bekannt. Münzwaagen aus dem 17. Jahrhundert sind sehr selten, so komplett mit Gewichten und derartig gut erhalten, zu finden! Erstklassiger Erhaltungszustand. Das Holz im Bereich der rechten Öse am Deckel ist ausgebrochen. Die Schnüre der Waagschalen sind zum Teil verschlissen und müssen erneuert werden. Normale Altersspuren. Maße des Kastens: 2,5 x 21,2 x 9,5 cm.

EUR 1.035,00, 12-feb-07, ebay, der-kunstfreund

wpeD.jpg (74725 bytes)

wpe14.jpg (59257 bytes)

Münzwaage aus dem Herzogtum Berg, mit eingeklebten Zettel des Meisters Johann Caspar Mittelstenscheid in der Bergischen Hauptstadt Lennep, 1810, rechts unten eingebrannt das Eichzeichen eines Kölner Eichmeisters: drei Kronen und darunter "justiert", im Kasten mit roter Tinte die Münzgewichte vermerkt, Waage aus Stahl (etwas angerostet), Balkenenden in Schwanenhalsform, runde Messingwaagschalen, komplett mit 22 viereckigen Münzgewichten mit dem Zeichen eines steigenden bergischen Löwen, unter dem Messingtürchen mehrere Ausgleichsgewichte, schwarz gebeizter Ahornkasten mit profiliertem Rand, vorzüglich erhaltenes Exemplar, 19 x 10,5cm.

EUR 671,66, 25-jun-07, ebay, schlosshohenstadt

wpe15.jpg (25112 bytes)wpe16.jpg (61194 bytes) Münzwaage um 1800 mit allen Gewichten im dazugehörigen Kasten. Dieses seltene Stück ist im Deckel beschriftet mit:

"Diese geächte Waag und Gewicht macht von Ihro Churfürstl. Durchlaucht zu Pfalz-Baiern allergnädigster privilegirter auch examinirter und geschworner JOHANN WILHELM FORSTHOFF in Solingen."

Die Gewichte sind aus Messing und mit dem bayerischen Löwen und verschiedenen Punzen und Aufschriften versehen. Die Waage selbst ist aus Eisen mit Messingschalen, wobei der Balken der Waage leicht verziert ist. Selbst der Ersatzkasten ist mit kleinen Gewichten bestückt. Ein Gewichtssatz mit diesen vielen und kompletten Gewichten in diesem Zustand ist sehr selten, da die kleinen Gewichte meistens verloren gingen.

Die Maße des Holzkastens betragen 19 cm x 11 cm. Der Deckel wird mit zwei kleinen Messingriegeln verschlossen, wobei ein Riegel fehlt. Der Zustand ist für das Alter bemerkenswert gut.

EUR 812,00, 12-jul-07, ebay, schlossmuehle46

wpe17.jpg (34317 bytes) Goldmünzwaage mit zugehörigen Gewichten und Holzetui des 18. Jh. Im kleinen Schubfach weitere sechs Ausgleichsgewichte. Ein schönes Ensemble, äusserst dekorativ. Größe: ca. 16,7 cm

EUR 102,00, 05-aug-07, ebay, bertazitt

wpe5.jpg (73455 bytes) Alte Bergische Münzwaage gemäss Abbildungen. Es hat den Anschein, als wenn die Gewichte bis auf ggf. eines Original ist. Dieses ist vielleicht früh verloren gegangen und durch ein Stück des gleichen Herstellers ersetzt worden.

EUR 517,00, 02-dec-07, ebay, baukumer

wpe1A.jpg (60643 bytes)

wpe1C.jpg (31386 bytes)

Münzwaage, vermutlich von Palus Deinert, Nürnberg um 1780; Holzkasten 170x65x30 mm, 2 Vorderschließen aus Messing, 1 Schuber für die As-Gewichte. Im Deckel: RECHT.ABGEZOGEN, Griffstab, der am Ende eine alte Münze hat, 48 einen Thaler von 1777; scheint echt alt zu sein und original, was der Abdruck beweist. 20 quadratische Messing-Münzgewichte, sog. Bildergewichte, eins ist ergänzt bzw. der 1/2 Carlin ist nachgemacht. im Deckel: 1.Reihe: 2 Krone HH 8,46; 1 Engelot 5,03; 1 Krone HH 4,27; 1/2 Rosnobel RN 3,73; 1 Albertus AL 5,08; 2.Reihe: 1/2 Carlin 4,79 (nachgemacht), 1/4 Umbkiecker James I. 1,96; 1 Pistoler 6,70; 1/2 französische Krone 3,34; 1 rheinischer Gulden ? H 3,46; 1 Goldgulden 3,18; Im Boden: 1. Reihe: 1 Severin SR 11,02; 1/2 severin SR 5,51; 1 Maxdor 6,48, 1/2 Maxdor 3,24; 2. Reihe: 1 Loydor 6,68, 1/2 Loydor 3,34; 2 Hon Ducat 6,96; 1 Hon Ducat 3,46, 1 Ducat 3,41; dazu 4 Asgewichte im Fach: 5, 4, 3 u. 2 As interessant: Eine Grube wurde nicht ausgearbeitet Eisenwaage mit Enden in Spatelform und zierlichem Zeiger, daran 2 runde Messingwaagschalen an grünen Schnüren und Bändelbüschel an den Enden,auch an der Waagengabel

Am 14.12.07 hat der Verkäufer die folgenden Angaben hinzugefügt: Durch Hinweise folgende Korrektur: Die 1/2 franz. Krone ist 1 Französische Krone; der rheinische Gulden ist 1/4 franc, mit den Initialen von Henri III., eine Silbermünze (1575-1664)

Am 17.12.07 hat der Verkäufer die folgenden Angaben hinzugefügt: In der Mitte der Waagschalen befindet sich m. E. eine kleine "8", als Hersteller kommt ggf. Christoph Mangold aus Nürnberg in Frage

EUR 1.060,00, 20-dec-07, ebay, eneri6666