Artikelen over munten

 

Klassiek
Middeleeuwen
Modern
Euro's
Algemeen
Anders
 

Startpagina

Boeken

Titel

Redactie

Jaartal

 

87e Dies Natalis, Erasmus. Bij het verdwijnen van de gulden. Bij het verschijnen van de euro.

 

2000

 

100 greatest ancient coins

Harlan J. Berk

2008

 

100 greatest U.S. coins

Jeff Garrett

2008

 

1892 van 1992 naar 2017, 125 jaar KNGMP. Releaas van 25 jaar Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde

Loek Boezelijn

2017

 

2000 jaar gewichten in de Nederlanden, stelsels, ijkwezen, vormen, makers, merken, gebruik

D.A. Wittop-Koning, G.M.M. Houben

1980

 

A flutter of Banknotes. From the first European Paper Money to the Euro

René Brion and Jean-Louis Moreau

  

Aan de euro doen wij niet mee, aardige en komische anekdotes bij het afscheid van de gulden, kwartje en rijksaalder

Cees van Hal e.a.

  

Aangemunt en nagemunt

John Porteous

1968

 

Akerendam. The story of the Runde Treasure

Bjorn R. Ronning

1979

 

Ango-saxon gold coinage in the light of the crondall hoard

C.H.V. Sutherland, D. Litt

1948

 

Anglo saxon sceattas, the animal series I

Philip V. Hill

  

Atlas der munten van België, van de Kelten tot heden

H. Vanhoudt

2007

 

Auf heller und pfennig, die faszinierende geschichte des geldes und der wirtschaftlichen entwickelung in Deutsland

Herbert Rittman

1976

 

Beatrix in Europese handen. 10 ontwerpen voor de Nederlandse Euro

Joost de Wal e.a.

  

Bijdragen tot de numismatiek van Gelderland. Berg (’s Heerenberg) – Batenburg – Baar

W.J. de Voogt

1869

Herdruk

Bijzondere munten 2004 - 2005

Evert Jan Bouman, Erik van der Kam

2006

 

Bronnen van de vaderlandse muntgeschiedenis, Agnites Vrolik bezoekt de Londense Munt (1843)

Albert A.J. Scheffers

2000

 

Bronnen van de vaderlandse muntgeschiedenis, de Nederlandse munt te Brussel 1819 – 1830

 

1997

 

Bronnen van de vaderlandse muntgeschiedenis, gedrukte muntplakkaten uit de Bataafse tijd

Deel II Stedelijke overheden

2003

 

Bronnen van de vaderlandse muntgeschiedenis, koninklijke bezoeken aan Utrecht en de Munt in de 19e eeuw

Albert A.J. Scheffers

1999

 

Bronnen van de vaderlandse muntgeschiedenis, personeel aan de Munt van Utrecht 1579-1806

Janjaap Luijt, Maja Houtman

1999

 

Bronnen van de vaderlandse muntgeschiedenis, valsche en ligte Johannissen. Een oud Curaçaos handwerk en zijn gevolgen

Pieter J. Swakhoven

2002

 

Carausius & Allectus, the British Usurpers

P.J. Casey

1994

 

Catalogus van Nederlandse betaal- en reclamepenningen waarin opgenomen lijst van Gas- en Electrapenningen

A.J. Kooij

1985

 

Catalogus van de Nederlandse munten geslagen sinds het aantreden van Philips II tot aan het einde van de Bataafse Republiek (1555 – 1806)

Tom Passon

1e druk 2006

 

Catalogus van de Nederlandse munten geslagen sinds het aantreden van Philips II tot aan het einde van de Bataafse Republiek (1555 – 1806)

Jan C. van der Wis, Tom Passon

2e druk 2009

 

Catalogus van de Nederlandse munten van de provincie Fryslân

B.H.J. te Boekhorst

2005

 

Carte ov liste

 

1974

 

Celtic Coinage in Britain

Philip de Jersy

2001

 

Cleaning and preservation of coins and medals

James J. Curto

1987

 

Chinese coins. Money in history and society

Yu Liuliang, Yu Hong

2004

 

Coins, 183 illustrations in colour and black and white

John Porteous

1964

 

Coins

Todtri

2001

 

Coins and banknotes of Burma

Michael Robinson and Lewis Shaw

1980

 

Coins and christianity

Kenneth Jacob

1985

 

Coins for a legion. An analysis of the coin finds from the Augustan legionary fortress and Flavian canabae legionis at Nijmegen

Fleur Kemmers

  

Coins India-the Land and the People

Parmeshwari Lal Gupta

1969

 

Coins of England and the United Kingdom, 19th Edition

Peter Seaby

1982

 

Coins of medieval Europe. Coins in history

Philip Grierson

1991

 

Coins of the Dutch overseas territories 1601 – 1948

C. Scholten

1953

 

Coins Pleasures and Treasures

John Porteous

1964

 

Coinage in the Celtic world

Daphne Nash

1987

 

Coin types their origin and development

George Macdonald

1905

 

Collecting presidential dollars

 

2007

 

Danish coins from the 11th century in the Royal Collection of Coins and Medals

 

1995

 

De beeldenaar 1-25 (1977-2001) index

   

De canon van ons geld

Bert van Beek, Jan Lucassen en Michiel Purmer e.a.

2017

 

De drie merkwaardige schellingen

 1. Hollestelle

1896

 

De driesteden muntslag. Deventer – Kampen - Zwolle

J. Fortuyn Drooglever

1986

 

De Duitsche bezetting van Nederland en de financieele ontwikkeling van het land gedurende de jaren der Bezetting

L.J.A. Trip

1946

 

De geschiedenis van de gulden. Van pond Hollands tot euro

W.L. Korthals Altes

2001

 

De geldschieters van de stad. Financiële relaties tussen stad, burgers en overheden 1550 – 1650

Manon van der Heijden

2006

 

De gulden, geschiedenis van Nederlands nationale munt

Henk Povée

  

De Keltische goud- en zilverschat van Amby, gemeente Maastricht

Nico Roymans en Wim Dijkman

2010

 

De laatste gulden. Gedenkboek bij het afscheid van de gulden

Marjon J. Luitens e.a.

  

De mechanisatie van het Zeeuwse muntbedrijf in 1671

H.W. Jacobi

  

De munten der Bisschoppen van de heerlijkheid en de stad Utrecht

P.O. van der Chijs

1859

Holleman herdruk

De munten der Frankisch- en Duitsch-Nederlansche vorsten

P.O. van der Chijs

1866

Holleman herdruk

De munten der voormalige Graafschappen Holland en Zeeland

P.O. van der Chijs

1858

Ingebonden herdruk M. Manesse

De munten der voormalige Graven en Hertogen van Gelderland

P.O. van der Chijs

1852

Ingebonden fotocopie,

De munten der voormalige heeren en steden van Gelderland

P.O. van der Chijs

1853

Ingebonden herdruk, ook als ingebonden fotocopie M. Manesse

De munten der voormalige heeren en steden van Overijssel

P.O. van der Chijs

1854

Ingebonden herdruk M. Manesse

De munten der voormalige Hertogdommen Braband en Limburg

P.O. van der Chijs

1851

Origineel

Tevens ingebonden herdruk M. Manesse

De munten van Friesland, Groningen en Drenthe (der heeren Koevorden)

P.O. van der Chijs

1855

Ingebonden herdruk M. Manesse

De Nederlandsche bank 1814 – 1998

Wim Vanthoor

2004

 

De Nederlandse dukaat (1586 – 1986)

A.A.J. Scheffers

1986

 

De Nederlandse munten.

H. Enno van Gelder

1965, 3e druk

Pocket

De Nederlandse munten. Het complete overzicht tot en met de komst van de euro

H. Enno van Gelder

1965, 8e druk 2002

 

De Nederlandse munten van 1795 tot heden 12e druk

Johan Mevius

1981

 

De Nederlandse munten van 1795 tot heden 30e druk

Johan Mevius

1999

 

De Nederlandse noodmunten van de tachtigjarige oorlog

H. Enno van Gelder

1955

 

Deniers merovingiens et anglo-saxon, reveu Numismatique

 

1907

Ingebonden fotocopie

De munt en de gouden sterre. Histrorie van Twee Zutphense Huizen

Dra M.M. Doornink-Hoogenraad en R. Wartena

1969

 

De Muntslag van de graven van Holland tot 1434 (3 delen)

J.J. Grolle

2000

 

De muntslag van de Rijksabdij Thorn

Tom Passon

 

Ingebonden fotocopie

De munten van het graafschap Gronsveld, deel II

J.P.J.A.M. van Daalen

1964

 

De munten van Holland in de 13e eeuw

C van Hengel

 

fotocopie

De munten van Overijssel (1578 – 1796)

Th. H.R. Kiezebrink

1971

 

De muntschat van Liberchies

Marcel Thirion

1972

Auri uit de eerste en tweede eeuw

De muntslag ten tijde van Koning Willem I. Ontwerp en productie van de Nederlandse munten 1814 - 1839

Marcel van der Beek

1997

 

De muntslag ten tijde van Koning Willem II. Ontwerp en productie van de Nederlandse munten 1839 - 1849

Marcel van der Beek

1999

 

De muntvondst van boerderij ‘Langeveld’ onder feerwerd, overdruk Groningse volksalmanak historisch jaarboek voor Groningen

J.W. Boersma en H. Enno van Gelder

1972

 

De nieuwe munten van Nederland

   

De Nederlandse florijn in al zijn facetten

W.K. de Bruijn

1990

fotocopie

De noodmunten van Maastricht 1579 – 1794

H.H.M. Hamerlers

 

Ingebonden fotocopie

De reis kas van Graaf Willem IV

Enno van Gelder

1990

 

De Romeinse muntvondsten uit de drie Noordelijke provincies. Een periodisering der relaties.

W.A. van Es

1960

 

De schat van het vliegend Hert

Arent Pol

 

Fotocopie

De Stedelijke muntslag te Deventer en Nijmegen 1528/43-1591. Stedelijk particularisme tegen Habsburgs centralisme in de Oostenlijke Nederlanden

Stefan Gropp

2004

 

De stedelijke muntslag in Friesland in de 15e eeuw

B.H.J. te Boekhorst

1999

 

De stedelijke munt van Nijmegen

G. Th.M. Lemmens

1979

 

De stedelijke muntslag van Zwolle

Dr. H.J van der Wiel

  

De zilveren Benelux, le Benelux D’argent, the silver Benelux

A. Delmonte

1967

 

De Gouden Benelux, Le Bénélux D’or

A. Delmonte

1964

 

De vorstelijke en de stedelijke muntslag te Deventer

J. Fortuyn Drooglever

1982

 

De Zilveren dukaat

Margo Bos

1992

 

Determinatiehulp voor de meest nageslagen munten in de Nederlanden van circa 1250- tot circa 1400

B.H.J. te Boekhorst

1998

 

Die fundmünzen der Römischen zeit in den Niederlanden. Nijmegen – Kops Plateau

Jos P.A. van der Vin

2002

 

Die münzen und medaillen des herzogtums und des hauses Arenberg

Heinrich Neu

1959

 

Dollar bill another way to impress your friends with money. Origami

Duy Nguyen

2012

 

Dukaten, daalders en duiten. Een geschiedenis van het geld

Ton Kappelhof

2006

 

Een gouden greep. Topstukken uit het Geldmuseum

Marcel van der Beek e.a.

2009

 

Elsevier Ons Geld, van kokosnoot tot creditcard, alles over betaalmiddelen in heden en verleden

Joustra e.a.

2011

 

Encyclopedie van Munten en Bankbiljetten (3 delen)

E.J.A. van Beek e.a.

1986

 

English hammered coins, volume 2, Edward I to Charles II, 1272 - 1662

J.J. North

1960

 

Ex libris numismaticis

W.K. de Bruijn

1986

 

Eyecatchers, 100 sensationele stukken in het Geldmuseum

 

2009

 

European crown size coins and their multiples, vol 1, Germany, 1486-1599

J. de Mey

1975

 

Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde, jaarboek 1990

 

1990

 

Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde, jaarboek 1991

 

1991

 

Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde, jaarboek 1992

 

1992

 

Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde, jaarboek 1993

 

1993

 

Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde, jaarboek 1994

 

1994

 

Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde, jaarboek 1995-1996

 

1995-1996

 

Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde, jaarboek 1997

 

1997

 

Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde, jaarboek 1998

 

1998

 

Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde, jaarboek 1999

 

1999

 

Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde, jaarboek 2000

 

2000

 

Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde, jaarboek 2001

 

2001

 

Geschied- en penningkunde, aanmerkingen

S.H. van der Noordaa

1839

 

Geschiedenis van het geld- en bankwezen

A.Ascain/ J.M. Arnaud

1967

 

Geld en glorie

75 jaar Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde

1967

 

Geld. Ontdek de geschiedenis van het geld – van schelpen als betaalmiddel tot creditcards en geldautomaten

Van Holkema e.a.

  

Gewogen of Bedrogen. Het wegen van geld in de Nederlanden

Marloes Huiskamp, Cor de Graaf

 

fotocopie

Gold ducts of the Netherlands, volume one

Dariusz F. Jasek

2015

 

Gold ducts of the Netherlands, estimated values & die marriages

Dariusz F. Jasek

2015

 

Goud in Schijndel. Archeologie en historie van een Brabants dorp tussen 1600 en 1800

Tonnie van de Rijdt, Ria Berkvens

2006

 

Handboek numismatiek, De Geschiedenis van het geld. Verzamelen van munten, penningen en bankbiljetten. Het boek van de Teleac serie

Jan E. van Gelderen

1992

 

Handboek van de Nederlandse munten van 1795 tot 1969

Jaques Schulman

1969

fotocopie

Handboek van de Nederlandse Provinciale Muntslag 1573 – 1806 I

D. Purmer en H.H.N. van der Wiel

2006

 

Het bankbiljet in alle staten. Van het eerste bankpapier tot de euro

René Brion en Jean-Louis Moreau

2001

 

Het grote geld. Keerpunten in de monetaire geschiedenis

Jos Defoort

  

Het muntwezen van Gelderland 1576 - 1813

W.L. de Voogt

1874

Gebonden herdruk

Het noodgeld van Nederland in de Tweede Wereldoorlog 1940-1945

Alphons Toele en Hans Jacobi

1996

 

Historische bankbiljetten en aandelen

Narbeth, Hendy en Stocker

1979

 

Historiografie en economie van de ‘muntchaos’. De muntproductie van de Republiek (1606-1795)

M.S. Polak

1998

 

History of monetary systems

Alexander Del Mar

1983

 

Geld aspecten van het gebruik het najagen en verspillen

F.J.J. Buytendijk

1964

 

Geld. De geschiedenis en het verzamelen van munten, penningen en papiergeld

Bert van Beek

1987

 

Geld door de eeuwen heen. Geschiedenis van het geld in de Lage Landen

Bert van Beek, Hans Jacobi en Marjan Scharloo

1984

 

Geld speelt (g)een rol

Wim Boonstra

2013

 

Geld van het koninkrijk

Hans Jacobi en Bert van Beek

1988

 

Geld. Ontdek de geschiedenis van het geld – van schelpen als betaalmiddel tot creditcards en geldautomaten

Joe Cribb

1999

 

Geslagen te Zutphen

E.J.A. van Beek, J. Fortuyn Drooglever

1990

 

Gold ducats of the Netherlands

Dariusz F. Jasek

2015

 

Gold ducats of the Netherlands, estimated values & die marriages

Dariusz F. Jasek

2015

 

Groningen-Münster-Köln. Die Medaillen und gedenkmünzen auf den Franzosisch – Kolnisch Munstersch en Feldzug gegen die Niederlande 1672/73.

Hanno Weiler

1972

Ingebonden fotocopie

Het munttarief van 1499

 

1978

 

Het geld dat zoekt zijn weg

H.F.J.M. van den Eerenbeemt

1987

 

Het geld van alle tijden

Jos van Wel

  

In Friesland geslagen. Een overzicht van in de provincie Friesland geslagen munten vanaf de zevende eeuw.

B.H.J. te Boekhorst

1998

 

Interpreting the past coins

Andrew Burnett

1991

 

Iron age coinage and ritual practices

Colin Haselgrove and David Wigg-Wolf

2005

 

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 18, 1931

KNGMP

  

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 58/59 1975-1977

KNGMP

  

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 62-64, 1971-1972

KNGMP

  

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 67, 1980

KNGMP

  

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 74, 1987

KNGMP

  

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 76, 1989

KNGMP

  

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 84-85, 1997/8

KNGMP

Peter Ilisch

 

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 86, 1981

KNGMP

  

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 87, 2000

KNGMP

  

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 89, 2002

KNGMP

  

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 90, 2003

KNGMP

  

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 91, 2004

KNGMP

  

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 93-94, 2006-2007

KNGMP

  

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 95, 2008

KNGMP

  

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 96, 2009

KNGMP

  

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 97, 2010

KNGMP

  

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 98, 2011

KNGMP

  

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 99, 2012

KNGMP

  

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 100, 2013

KNGMP

  

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 100, special 2014

KNGMP

  

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 101, 2014

KNGMP

  

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 102, 2015

KNGMP

  

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 103, 2016

KNGMP

  

Koninklijk Penningkabinet van Munten en Penningen

   

Koper met zilverglans, een 3e eeuwse muntschat uit romeins Frankrijk

J.P.A. van der Vin

  

Klein geld, grof geld. Munten van Nederlandse steden

Enno van Gelder

1974

 

Klinkende munt. Muntvaluaties en muntordonnanties in Sint-Truiden 1437-1552

Rombout Nijssen & Raf van Laere

2003

 

Kunst van het Geld

Carolien Voigtmann

2004

 

La Tour II

 

2001

 

Las monedas Espanolas desde D. Pelayo (718) a Juan Carlos I (190)

Carlos Castan, Juan R. Cayon

  

Le denier Carolingien, spécialement en Belgique

Hubert Frère

1977

 

Les Monnaies de Brabant 1589-1790

J. De Mey

1974

 

Les Monnaies de Brabant 1467-1598

J. De Mey

1974

Ingebonden fotocopie

Les Monnaies des comtes de louvain et des ducs de Brabant (1015-1467

J. De Mey

1987

 

Les Monnaies de Namur

J. De Mey

1971

Ingebonden fotocopie

Les Monnaies de Reckeim

J. De Mey

 

Ingebonden fotocopie

Les Monnaies des comtes de Flandre

J. De Mey

1985

Ingebonden fotocopie

Les Monnaies des eveques et de la ville D’Utrecht

J. De Mey

1991

Ingebonden fotocopie

Les Monnaies des Pay-Bas Bourguigenons et Espagnols 1434 - 1713

H. Enno van Gelder et Marcel Hoc

1960

Gebonden herdruk

Middeleeuwse- en provinciale muntslag in Harderwijk

Rob K.S. Beute

2005

 

Middeleeuwse muntschatten gevonden in België (750 – 1433)

Aimé Haeck

1996

 

Monnaies seigneuriales mosanes

Paul Lucas

1982

Gebonden herdruk

Munten & munten verzamelen. Het naslagwerk voor de belangrijkste munten van de wereld en een gids voor het opbouwen van een spectaculaire verzameling, met ruim 3000 afbeeldingen

Dr. James Mackay

2007

 

Munt ABC, lexicon van A tot en met Z voor elke muntverzamelaar. 26 eeuwen muntgeschiedenis

H.J. te Paske

  

Munten en geld in de 16e eeuw

H. Enno van Gelder

1976

 

Munten in muntvondsten

H. Enno van Gelder, drs. Joh. S. Boersma

1967

 

Munten van de stad Utrecht

Frank Pietersen

1978

 

Muntalmanak ’84- ’85, 2e editie

W.E.M. Dols

2003

 

Muntalmanak 2003, 20e editie

W.E.M. Dols

2003

 

Muntmerken

Jindrich Marco

1982

 

Muntalmanak 2006, behorende bij het handboek van de Nederlandse Provinciale Muntslag 1573 – 1806, deel 1, Holland, West-Friesland, Zeeland, Utrecht

J.B. Westerhof, D. Purmer

2006

 

Muntboek

Verkade

1848

Gebonden herdruk

Munten uit Vechten. Reconstructie van de bewoningsgeschiedenis van het Romeinse fort, aan de hand van munten

I.D. Tijmann

1994

fotocopie

Muntheer en muntmeester. Een studie over het Berghse muntprivilege in de tweede helft der zestiende eeuw

F.B.M. Tangelder

1955

 

Muntvondsten in Nederland

H.W. Jacobi en J.P.A van der Vin

  

Muntwijzer voor de Romeinse tijd

A.N.Zadoks Josephus Jitta, W.A. van Es

1974

fotocopie

Munten vertellen hun geschiedenis, ‘de romeinen’

H.J. te Paske

  

Munten verzamelen. Twintig eeuwen Belgische munt

 

1993

 

Muntencatalogus Nijmegen

Paul van der Zee

2008

 

Muntende ministerialen in Over-Sticht en Holland gedurende de 13e en 14e eeuw

J.J. Grolle

2002

 

Munten verzamelen

F.J.E. Krabbelaar

  

Muntenwijzer. Basisinformatie voor verzamelaars van gouden munten

 

1980

 

Munthervorming tijdens de republiek 1659 – 1694

H. Enno van Gelder

1949

Nadruk

Muntslag & - circulatie in de Nederlanden. Noord en Zuid op de weegschaal. 7e – 16e eeuw

Prof. Dr. J. Baerten

1983

Ingebonden fotocopi

Muntvondsten uit 19 eeuwen

Arent Pol

  

Muntvondsten van vroeg 13e eeuwse halve obolen in Friesland

S. Wigersma

 

herdruk

Museumstukken IV, Romeinse munten

R.W. Reijnen

1993

 

Noord- Nederlandse muntgewichten

Arent Pol

1990

 

Numismatics

Philip Grierson

1975

 

Odd and curious money of the world. A complete register

Howard D. Gibbs

1946, 1956 3e editie

 

Officiële catalogus Koperen Munten geslagen door de zeven provinciën der verenigde Nederlanden 1546-1795, deel 1, 5e editie ook 6e editie

Zonnebloem

1979

 

Officiële catalogus Zilveren Munten geslagen door de zeven provinciën der verenigde Nederlanden 1576-1795, deel 1, 5e editie

Zonnebloem

1981

 

Officiële catalogus Zilveren Munten geslagen door de zeven provinciën der verenigde Nederlanden 1576-1795, deel 2, 5e editie

Zonnebloem

1981

 

Olympia weltmünzkatalog

Gerhard Schön

1995

 

Omnis potestas a deo, power and religion on money and medals

Evert van Ginkel e.a.

2009

 

Ons geld, van florijn tot euro, dvd, Nationale Nederlanden

 

1999

 

Ons laatste geld. Verzamelband voor de Nederlandse valuta

 

2001

 

Op de penning… Dordtse gildepenningen uit de periode 1603 - 1803

Chr. Teulings

2011

 

Paper ariplanes with dollar bills. Another way to throw your money away

Duy Nguyen

  

Papier … ‘om te roulleren voor en in stede van contant geld’

Ed van Gelder

1990

 

Papiergeld

A.a. de Boer

1980

 

Penninckens van Loode

J.E.L. Pelsdonk

2003

 

Rekenpenningen uit de 80-jarige oorlog

M. Holleman - Tas

1979

 

Roman Coinage in Britain

P.J. Casey

2002

 

Roman coins and archeology. Collected papers

Richard Reece

2003

 

Romano-British coin hoards

Richard Anthony Abdy

2002

 

Sceattas an illustrated guide

Tony Abramson

2006

 

Sceattas and Merovingian deniers from Domburg and Westenschouwen

W. op den Velde and C.J.F. Klaassen

2004

 

Schatgraven in de kerk van EE

B.H.J te Boekhorst

  

Schatten in de bodem. Zeeuwse muntvondsten

Iris Toussaint, Evert van Ginkel

1992

 

Schepen met geld. De handelsmunten van de verenigde oostindische compagnie 1602-1799

Arent Pol

 

fotocopie

Shanghai museum Chinese coin gallery

   

Shipwrecks and their pr: volume 4. The 1740 Dutch East Indiaman ‘Rooswijk’

Ernie Richards

2008

 

Snelgids voor de echtheidskenmerken van de eurobankbiljetten

   

Sterling imitations of Edwardian type

N.J. Mayhew

1983

 

Stevensweert, munten en kaarten

M. Hendrickx e.a.

1982

 

Studi sul Löwenthaler ed il mezzo Löwenthaler delle province unite d’Olanda e sulle loro imitazione e contraffazioni italiane e straniere

Cesare Gamberini de Scarfèa

1977

 

The Anglo-Gallic coins. Les Monnaies Anglo – Francaises

E.R. Duncan Elias

1983

 

The Belgic dynasties of Britain and Their Coins

Derk Allen

1944

reprint

The British numismatic journal. 1952, including the animal sceattas

 

1952

 

The British numismatic journal. Volume XLVI

 

1976

 

The British numismatic journal. Volume XLVII

 

1977

 

The coin makers. The development of coinage from earliest times

Thomas W. Becker

1970

 

The P.A. collection of Ancient coins

Hess, 307

Juni 2007

 

The De Wit Collection of Medieval Coins. 1000 Years of European Coinage, Part I: Migration Period, Merovingians, Carolingians, France, Scandinavia and The Netherlands

Kunker

2007

 

The De Wit Collection of Medieval Coins. 1000 Years of European Coinage, Part II: Germany, Switzerland, Austria, Bohemia, Moravia, Hungary, Silesia, Poland, Baltic States, Russia and the Golden Horde

Kunker

2007

 

The De Wit Collection of Medieval Coins. 1000 Years of European Coinage, Part III: England, Ireland, Scotland, Spain, Portugal, Italy, Balkan, the middle east, Crusader States, Jetons and Weights

Kunker

2008

 

The De Wit Collection of Medieval Coins. 1000 Years of European Coinage, Part IV: The Sceattes

Kunker

2008

 

The story of money

Ned Seidler

1965

 

The evolution of the money standard in medieval Frisia

Dirk-Jan Henstra

2000

fotocopie

The Geldermalsen, history and porcelain

C.J.A. Jorg

1986

 

The iconography of early Anglo Saxon coinage, sixth to eight centuries

Anna Gannon

2004

 

The Roman Coins. Description of the Collections in the Provinciaal Museum G.M. Kam at Nijmegen. Republic and Empire up to Nerva

D.W. Mac Dowall e.a.

1992

 

The Sedgeford hoard

Megan Dennis and Niel Faulkner

2004

 

Toonaangevende Numismaten voor de Nederlanden

Herman Gerritsen, Arie van Herwijnen, Theo Nissen

2018

 

Uitmuntend goud

S. Scheers, j. van Heesch en R. Van Laere

  

Unusual world coins, 5th edition

Colin R. Bruce II

2007

 

Vaarwel gulden, 750 jaar historie 1252 - 2002

Rob Groeneveld

2001

2 keer

Vaarwel gulden, van duit tot duizend

Rob Groenveld

2001

 

Van stater tot E.C.U. Zesentwintig eeuwen Europese munt

Jean Baerten

1983

 

Van Penningen en Groten, De schatvondst Achter het Vergulde Harnas in ’s-Hertogenbosch

H.L. Janssen en J.R. Treling

2011

 

Van Gelder-lezing, de Romeinse muntvondsten uit de drie Noordelijke provincies. Methodische kanttekeningen bij een nieuwe periodisering der relaties

Prof. Dr. Jos Bazelmans

2003

 

Van Gelder-lezing. Met klinkende munt betaald. Muntcirculatie in beide Limburgen 1770-1839

J. Welten

2010

 

Van Gelder-lezing, naar het u lijkt. Munten, penningen en waarnemingspsychologie

Dr. Karel Soudijn

2008

 

Van Gelder-lezing, how rarely did medieval merchants use coin?

Prof. Peter Spufford

2006

 

Van Gelder-lezing, Muntgebruik in een dynamisch grensgebied. Keltische munten in de Nederrijnse regio

Prof. Dr. Nico Roymans

2007

 

Van Gelder-lezing, numismatiek en heraldiek: een kleurloze geschiedenis?

Dr. Wim van Anrooij

2004

 

Van Gelder-lezing, Sassanidische kunst en de beeldtaal op munten: invloed en interpretatie

Dr. Habil riga Gyselen

2009

 

Van Gelder-lezing, particuliere geldstromen binnen het VOC-bedrijf 1640-1795

Dr. Femme S. Gaastra

2002

 

Van Gelder-lezing, verbeeldingen van vrijheid. Partijtekens en nationale symboliek in de eerste decennia van de Tachtigjarige Oorlog 1564 - 1584

Dr. Anton van der Lem

2005

 

Van kauri tot euro. Over geld, guldens en de Nederlandse bank

Corry van Renselaar

2002

 

Van muntslag tot muntschat

 

1986

 

Van Solidus tot Euro. Geld in Nederland in economisch-historisch en politiek perspectief

E.H.P. Cordfunke, H. Sarfatij

2004

 

Voor een dubbeltje op de eerste rang. 1001 spreekwoorden en zegswijzen over Nederlands geld

Ewoud Sanders

2002

 

Vreemde heren. De muntslag in Friesland op naam van de Saksische graven en Karel V van 1498 tot 1530

B.H.J. te Boekhorst

2000

 

Washington quarters 1999-2003

   

Wat Friese munters sloegen

S.J. van der Molen

1974

 

Weltmünzkatalog 20. Jahrhundert

Günter Schön

1990

 

World paper money, modern issues 1961 - present

George S. Cuhaj

2008

 

Zeeuwse studiën, verhandeling over de bij Domburg gevondene Romeinse, Frankische, Brittannische en andere munten, 5

C.A. Rethaan Macaré

1838

Herdruk 1992

Zeeuwse studiën, tweede verhandeling over de bij Domburg gevondene Romeinse, Frankische, Brittannische en andere munten,5

C.A. Rethaan Macaré

1856

Herdruk 1992

Zegelstempels en Zegelringen uit Zeeuwse bodem

H. Hendrikse

2003

 

Veiling catalogi

Titel

Veilinghuis

Jaartal

 

Catalogue of coins of the Netherlands recovered from the Dutch East Indiaman ‘De Liefde’ wrecked off out skerries 7th November 1711

Glendining & Co.

1969

 

CNG

50, the Cornelius C. Vermeule III Collection

Juni 1999

 

Coin investment BV

Catalogue 57

2001

 

CollectPlaza

 

Oktober 2007

 

De Nederlandsche muntenveiling

 

September 2000

 

De Nederlandsche muntenveiling

 

November 2005

 

De Nederlandsche muntenveiling

 

Mei 2006

 

De Nederlandsche muntenveiling

 

November 2006

 

De Nederlandsche muntenveiling

 

Juni 2007

 

De Nederlandsche muntenveiling

 

Dec. 2007

 

De Nederlandsche muntenveiling

 

Mei 2008

 

De Nederlandsche muntenveiling

 

Dec. 2008

 

De Nederlandsche muntenveiling

 

Juni 2009

 

De Nederlandsche muntenveiling

 

Dec. 2009

 

De Nederlandsche muntenveiling

 

Juni. 2010

 

De Nederlandsche muntenveiling

 

Dec. 2010

 

De Nederlandsche muntenveiling

 

Dec. 2011

 

De Nederlandsche muntenveiling

 

November 2012

 

De Nederlandsche muntenveiling

 

Mei 2013

 

De Nederlandsche muntenveiling

 

November 2013

 

De Nederlandsche muntenveiling

 

Mei 2014

 

De Nederlandsche muntenveiling

 

November 2014

 

De Nederlandsche muntenveiling

 

Mei 2015

 

De Nederlandsche muntenveiling

 

November 2015

 

Gemini auction IV

 

Jan. 2008

 

Gemini auction V

 

Jan. 2009

 
    

Jean Elsen 58

 

Juni 1999

 

Jean Elsen 59

 

September 1999

 

Jean Elsen 60

 

December 1999

 

Jean Elsen, boeken lijst

 

1999

 

Heritage auctions Europe

 

May 24-28 2016

 
    

Heritage auctions Europe

 

May 22-27 2017

 

Karel de Geus, 9

 

April 2000

 

Karel de Geus, 10

 

Okt. 2000

 

Karel de Geus, 11

 

April 2001

 

Karel de Geus, 12

 

Okt. 2001

 

Karel de Geus, 13-14

 

Mei. 2002

 

Karel de Geus, 15

 

Jan. 2003

 

Karel de Geus, 16

 

Sept. 2003

 

Karel de Geus, 17

 

April 2004

 

Karel de Geus, 18

 

Nov. 2004

 

Karel de Geus, 19

 

April 2005

 

Karel de Geus, 20

 

Okt. 2005

 

Karel de Geus, 21

 

April 2006

 

Karel de Geus, 22

 

Okt. 2006

 

Karel de Geus, 23

 

April 2007

 

Karel de Geus, 24

 

Nov. 2007

 

Karel de Geus, 25

 

April 2008

 

Karel de Geus, 26

 

Nov. 2008

 

Karel de Geus, 27

 

April 2009

 

Karel de Geus, 28

 

Nov. 2009

 

Karel de Geus, 29

 

April 2010

 

Karel de Geus, 30

 

Nov. 2010

 
    

Karel de Geus, 32

 

November 2011

 

Karel de Geus, 33

 

April 2012

 

Karel de Geus, 34

 

November 2012

 

Karel de Geus, 35

 

April 2013

 

Karel de Geus, 36

 

November 2013

 

Karel de Geus, 37

 

April 2014

 

Karel de Geus, 38

 

Oktober 2014

 

Karel de Geus, 39

 

April 2015

 

Karel de Geus, 40

 

Oktober 2015

 

Karel de Geus, 41

 

april 2016

 

Karel de Geus, 42

 

Oktober 2017

 

Karel de Geus, 43

 

april 2017

 

Karel de Geus, 44

 

november 2017

 

Kunker

122

Maart 2007

 

Kunker

123

Maart 2007

 

Kunker

124

Maart 2007

 

Munten- en PostzegelOrganisatie

MPO

Mei 2001

 

Munten- en PostzegelOrganisatie

MPO

December 2001

 

Munten- en PostzegelOrganisatie

MPO

Mei 2002

 

Munten- en PostzegelOrganisatie

MPO

December 2002

 

Munten- en PostzegelOrganisatie

MPO

Mei 2003

 

Munten- en PostzegelOrganisatie

MPO

December 2003

 

Munten- en PostzegelOrganisatie

MPO

Mei 2004

 

Munten- en PostzegelOrganisatie

MPO

December 2004

 

Munten- en PostzegelOrganisatie

MPO

Mei 2005

 

Munten- en PostzegelOrganisatie

MPO

December 2005

 

Munten- en PostzegelOrganisatie

MPO

Mei 2006

 

Munten- en PostzegelOrganisatie

MPO

December 2006

 

Munten- en PostzegelOrganisatie

MPO

Mei 2007

 

Munten- en PostzegelOrganisatie

MPO

December 2007

 

Munten- en PostzegelOrganisatie

MPO

Mei 2008

 

Munten- en PostzegelOrganisatie

MPO

December 2008

 

Munten- en PostzegelOrganisatie

MPO

November 2009

 

Munten- en PostzegelOrganisatie

MPO

Mei 2009

 

Munten- en PostzegelOrganisatie

MPO

November 2010

 

Munten- en PostzegelOrganisatie

MPO

Mei 2010

 

Munten- en PostzegelOrganisatie

MPO

November 2011

 

Munten- en PostzegelOrganisatie

MPO

Mei 2012

 

Munten- en PostzegelOrganisatie

MPO

November 2013

 

Munten- en PostzegelOrganisatie

MPO

Mei 2013

 

Munten- en PostzegelOrganisatie

MPO

November 2014

 

Munten- en PostzegelOrganisatie

MPO

Mei 2014

 

Munten- en PostzegelOrganisatie

MPO

November 2014

 

Munten- en PostzegelOrganisatie

MPO

Mei 2015

 

Munten- en PostzegelOrganisatie

MPO

November 2015

 

Munten- en PostzegelOrganisatie

MPO

Mei 2016

 

Munten- en PostzegelOrganisatie

MPO

November 2016

 

Munten- en PostzegelOrganisatie

MPO

Mei 2017

 
    

Numis.be

 

Mei 2012

 
    

Rietdijk 370

 

8 december 2000

 

Schulman, 244

Serooskerke, Muntvondst van gouden munten

November 1966

 

Schulman, 267

 

Juni 1977

 

Schulman, 272

Munten uit muntvondsten, o.a. Serooskerke

Juni 1981

 

Schulman, 282

 

November 1985

 

Schulman, 22

 

April 1999

 

Schulman, 24

 

April 2000

 

Schulman, 25

 

April 2001

 

Schulman, 26

 

November 2001

 

Schulman, 27

 

April 2002

 

Schulman, 28

 

November 2002

 

Schulman, 29

 

November 2003

 

Schulman, 30

 

November 2004

 

Schulman, 327

 

April 2007

 

Schulman, 328

 

November 2007

 

Schulman, 329

 

April 2008

 

Schulman, 330

 

November 2008

 

Schulman, 331

 

April 2009

 

Schulman, 332

 

Nov. 2009

 

Schulman, 333

 

April 2010

 

Schulman, 334

 

Nov. 2010

 

Schulman, 335

 

April 2011

 

Schulman, 338

 

Maart 2012

 

Schulman, 341

 

April 2013

 

Schulman, 342

 

Juli 2013

 

Schulman, 343

 

November 2013

 

Schulman, 344

 

Maart 2014

 

Schulman, 345

 

Juli 2014

 

Schulman, 346

 

November 2014

 

Schulman, 347

 

April 2015

 

Schulman, 348

 

Juli 2015

 

Schulman, 349

 

november 2015

 

Schulman, 350, speciale veiling

 

Mei 2016

 

Schulman, 350

 

Mei 2016

 

Schulman, 351

 

September 2016

 

Schulman, 352

 

Januari 2017

 

Schulman, 353

 

Juni 2017

 

Schulman, 354

 

November 2017

 

Spink

The dr. Anton Dreesmann collection of ancient coins, part I, roman gold coins

April 2000

 

Spink

The dr. Anton Dreesmann collection of ancient coins, part II byzantine and early europian gold coins

July 2000

 

Spink

The coinex sale of the pimprez hoard

Oktober 2004

 
    

The Brand collection. Part 6, coins of the Netherlands

Sotheby’s

1984

 

Veilinghuis Eeckhout Aalst

 

Mei 2011

 

Veilinghuis Eeckhout Aalst

 

November 2011

 

Willem van Alsenoy

 

Oct. 2009

 

Willem van Alsenoy

 

Nov 2010

 

WAG auktion 40

 

Maart 2007

 

WAG auktion 41

 

Maart 2007

 

WAG auktion 42

 

Maart 2007

 

WAG auktion 53

 

september 2007

 

WAG auktion 44

 

september 2007

 

WAG auktion 45

 

September 2007

 

WAG auktion 46

 

februari 2008

 

WAG auktion 47

 

Juni 2008

 

WAG auktion 49

 

Februari 2009

 

WAG auktion 50

 

Februari 2011

 

WAG auktion 51

 

september 2009

 

WAG auktion 52

 

februari 2010

 

WAG auktion 53

 

september 2010

 

WAG auktion 54

 

september 2010

 

WAG auktion 55

 

Nov 2010

 

WAG auktion 55

 

Nov 2010

 

WAG auktion 57

 

September 2011

 

WAG auktion 58

 

september 2011

 

Archeologie/ geschiedenis

Titel

Redactie

Jaartal

 
    

Aan de rand van de wereld, hoe de Noordzee ons vormde

Michael Pye

2014

 

Afgedamd en afgedankt. Metaalvondsten uit twee middeleeuwse nederzettingen in Leidsche Rijn

Michel Hendriksen

2004

 

Akerendam. The story of the Runde Treasure

Bjorn R. Ronning

1979

 

Alle 157 Romeinse Keizers

Marcel J. Fens

2010

 

Alphen aan den Rijn – Albaniana 1998 - 1999

J.K. Haalebos, P.F.J. Franzen e.a.

2000

 

Archeologisch handboek

Jane McIntosh

1986

 

Artefacts of England & the United Kingdom

Paul G. Murawski

2003

 

Asterix en de waarheid

René van Royen en Sunnyva van der Vegt

2000

 

Astrix en de Wijde Wereld

René van Royen en Sunnyva van der Vegt

2002

 

Blaeu. De grote atlas van de wereld in de 17e eeuw

 

1997

 

Bloemenspeculatie in Nederland. De tulpomanie van 1636-1637 en de Hyacintenhandel van 1720-36

J.H. Kernkamp

1942

 

Bommen op Enschede, uitgave van de Nederlandse vereeniging E.H.B.O. afdeling Enschede

 

1946

 

Bulkboek, literaire klassieken 2, Reinaert de Vos

   

Bulkboek, literaire klassieken 3, De Beatrijs

   

Bulkboek, literaire klassieken 4, Mariken van Nieumweghen

   

Bulkboek, literaire klassieken 5, Wonderlicke avontuer van twee Goelieven

   

Bulkboek, literaire klassieken 6, Het Scheepsjournaal van Willem IJsbrantsz. Bontekoe

   

Bulkboek, literaire klassieken 7, Het wederzijds huwelijksbedrog blijspel

   

Bulkboek, literaire klassieken 8, Opkomst en val van een koffiehuisnichtje

   

Bulkboek, literaire klassieken 9, de historie van mejuffrouw Lara Burgerhart

   

Bulkboek, literaire klassieken 10, Camera Obscura

   

Bulkboek, literaire klassieken 11, Multatuli Woutertje Pieterse

   

Bulkboek, literaire klassieken 12, de kleine Johannes

   

Bunschoten bezet 1940 bevrijd 1945

 

1985

 

Centuriae onder Centuriae hof

J.K. Haalebos e.a.

1998

 

Cuijk. Een regionaal centrum in de Romeinse tijd

Harry van Enckevort en Jan Thijssen

2002

 

Een geschiedenis van Vlaanderen

Henri van Daele

2005

 

De erfenis van Astrix. Het leven in de lage landen

René van Royen en Sunnyva van der Vegt

2003

 

Deae Nehalenniae

p. Stuart

1971

 

De eerste koningen van Nederland

K.P.H. Faber, L.A. Faber

2007

 

De Hollandse handelscompagnieën der 17e eeuw

S. van Brakel

1908

 

De oversteek. Zoektocht naar 48 Amerikaanse oorlogshelden

 

2013

 

De tempel van Empel

Nico Roymans/ Ton Derks

1994

 

De tiendaagse Veldtocht. De Belgische Opstand 1830/1831

Johan P. Nater

1980

 

Depostio, Krediet en geldhandel door de eeuwen heen

Raymond Bogaert

1988

 

De vrede van munster: de afsluiting van de Tachtigjarige oorlog

S. Groenveld

1997

 

Een Bataafse gemeenschap in de wereld van het Romeinse rijk. Opgravingen te Tiel-Passewaaij

Nico Roymans, Ton Derks, Stijn Heeren

2007

 

Een beeld van een opgraving Dorestad

W.A. van Es

1975

 

Enschede aan het Klokhuisplein

Just Enschedé

1991

 

Fietsen langs de Romeinse limes

   

Geschiedenis van Nijmegen

Guus Pikkemaat

1988

 

Gesneden stenen

Marianne Groen- Van Andel

1986

 

Gouden middeleeuwen, Nederland in de Merovingische wereld 400-700 na chr.

Annemieke Willemsen

  

Gids voor strandfossielen van Cadzand en Nieuwvliet-Bad

Ton Lindeman, René Fraaije

2003

 

Heemschut, volkskunst en de drooglegging der Zuiderzee

D.J. van der Vin

1930

 

Handel in de gouden eeuw

H. Klompmaker

1966

 

Heroes of the dawn, Celtic myth

Fergus Fleming e.a.

1996

 

Het Goud der Thraciërs

Museum Boymans-van Beuningen

1984

 

Het kopergeld van de Gouden Eeuw. Het dagelijks brood

A.Th. Van Deursen

1978

 

Het kopergeld van de Gouden Eeuw. Volk en overheid

A.Th. Van Deursen

1979

 

History of monetary systems

Alexander Del Mar

1983

 

History of money

Antione Ascain

1967

 

In dienst van de compagnie. Leven bij de VOC in honderd getuigenissen (1602-1799)

   

Keizer Karels Geldbeurs. Geld en financiën in de XVIe eeuw

Marianne Danneel

2000

 

Kind van het ereveld

Remco Reiding

2012

 

Landvoogd Leicester

Jacqueline Doorn

1992

 

Löhne und Preise in vier Jahrtausenden

 

1994

 

Museum für naturkunde The Exhibitions

   

Nijmegen, Geschiedenis van de oudste stad van Nederland

Jan Brabers e.a.

2005

3 delen

Nering en vermaak, de opgraving van een veertiende-eeuwse markt in Amersfoort

Monique Krauwer, Francien Snieder

1994

 

Ooggetuigen van de Middeleeuwen in meer dan 100 reportages

B. Hellemans, J. Raaijmakers & C. van Rhijn

2005

 

Oorlogsreportages uit Nederland en Nederlands Indië. De tweede wereldoorlog in ooggetuigenverslagen

Addie Schulte

1995

 

Over de loden last van het koperen fietsplaatje

Ferdinand H.M. Grappenhaus

2006

 

Partitioning the palaelithic, bipolar toolkit concept dvd

  

CD

Rare jongens, die Hollanders. De Nederlandse volksaard in de Romeinse tijd

René van Royen en Sunnyva van der Vegt

2005

 

Reiswoordenboek van de Kredietcrisis

DNB

2009

 

Romeinen langs de snelweg. Bouwstenen voor Vechtens verleden

Wilfried Hessing e.a.

1997

 

Romeins speelgoed. Kindertijd in een wereldrijk

Annemarieke Willemsen

2002

 

Slaapwandelaars, hoe Europa in 1914 ten oorlog trok

Christopher Clark

2013

 

The small masterpieces of Egypian art. Selections from the Myers museum at Eton College. RMO

 

2003

 

The Hollandia Trease. Sale of coin and artifacts from the wreck of the ‘Hollandia’,

Rex Cowan

1973

 

Stonehenge, mysteries of the Stones and Landscape

David Souden

1997

 

Ter nagedachtenis en ter bezinning. Remember and reflect

Wilem van ’t Hekke e.a.

1989

Oorlogsmonumenten in Nijmegen

Tien eeuwen Eylandt Flielandt, betonning kapen en vuurtorens

 

2010

 

Van speerpunt tot kanonschot, Romeinse en Franse troepen in Midden Nederland

AWN afd. Vallei en Eemland

1991

 

Vaderlandse vertellingen uit de vroege Gouden Eeuw

Aat Zwart

1985

 

Verleden wordt Heden, archeologische vereniging Kempen-en Peelland

Tonnie van de Rijdt e.a.

2006

 

Wereldmotor geld

Roland Nitsche

  

William & Mary

   

Overig

Titel

Redactie

Jaartal

 

Achter de laatste brug, gevangen in het land tussen Arnhem en de Grebbelinie, 17 sept. 1944 en 5 mei 1945

Jan Blokker

2012

 

Arnhem, de strijd om te overleven. De slag om Arnhem gezien door de ogen van twee soldaten

John Nichol en Tony Rennell

2011

 

Amersfoort ’40 – ’45

J.L. Bloemhof

2005

 

Apan extern 14 2010

 

2019

 

Belangrijke feiten en cijfers over de Europese Unie

 

2004

 

Dat alles heeft mijn oog gezien, herinneringen aan het concentratiekamp Theresienstadt

Jo Spier

1977

 

De gebroeders Van Limburg. Leven, werk en wereld

Clemens Verhoeven

2005

 

De gouden eeuw

Hans Goedkoop, Kees Zandvliet

2012

 

De kleine piketty, het kapitale boek samengevat

Wouter van Bergen, Martin Visser

2015

 

De levens van Jan Six

Geert Mak

2016

 

De stamhouder, een familiekroniek

Alexander Münninghoff

2015

 

Echte economie. Een verhandeling over schaarste en welvaart en over het geloof in leermeesters en lernen

Arnold Heertje

2006

 

Geld, aspecten van het gebruik het najagen en verspillen

J. Wemelsfelder e.a.

1964

 

Geuzenliedboek 1940 - 1945

   

In Swaeren Noodt. De oorlog van 1940 tot 1945 in Mook, Middelaar en Molenhoek

A.G.W.F. Smijders e.a.

1994

 

Het goud van Amsterdam & New York, wandelen lang de gezamenlijke geschiedenis van twee financiële centra

Linda Maas

2009

 

Karel en Elegast

 

2010

 

Middeleeuwse verhalen uit de Lage Landen

Ingrid Biesheuvel

2008

 

Ondergedoken op de Veluwe

Wolter Noordman

2010

 

Onze Toekomst

Al Gore

2013

 

Op stand der Georgiërs, Sondermeldung Texel

Dick van Reeuwijk

1981

 

Rubicon, het einde van de Romeinse republiek

Tom Holland

2006

 

Rising ’44 the battle for Warsaw

Norman Davies

2003

 

Schoonheid van toen. Antiek in de lage landen 800 - 1958

Dick Martens

2008

 

Spijkerschrift

Yge Foppema

1945 - 1980

 

Tragedie op Texel

J.A. van der Vlis

1978

 

Vikings! Raids in the Rhine/ Meuse region 800 - 1000

Annemarieke Willemsen

2004

 

Wat zegt de crisis over onze moraal? Economie en verantwoordelijkheid

Eelke de Jong

2011

 

Warschau opstand ‘polen vecht’, geschiedenis van de tweede wereldoorlog

Gunter Deschner

1992