Artikelen over munten

 

Klassiek
Middeleeuwen
Modern
Euro's
Algemeen
Anders
 

Startpagina

Burgers kiezen nieuw herdenkingseuro ontwerp

Door Arnout Bruins

In 2009 bestaat de girale euro 10 jaar. Om dit te herdenken wordt in 2009 in alle eurolanden een speciale twee euromunt geslagen. Omdat de euro van alle Europeanen is mocht iedereen tussen 31 januari 2008 en 22 februari zijn stem uitbrengen op één van de vijf voorgestelde eurozijdes. Het winnende ontwerp is op 25 februari 2008 bekendgemaakt.

In de tien jaar dat de euro bestaat is deze een enorm succes geworden zowel binnen Europa als daar buiten. Binnen Europa zijn er dankzij de euro geen wisselkosten meer, is er sprake van vlotter handelsverkeer en kunnen prijzen beter worden vergeleken tussen de vijftien landen die tot het eurogebied behoren. Mondiaal is er ook veel veranderd. Meer en meer internationale leningen worden in euro’s uitgegeven, internationale betalingen vinden steeds vaker plaats in euro’s, meer landen houden euroreserves aan, en ook koppelen meer landen hun eigen valuta aan een mandje waarin ook de euro zit. Inmiddels bevindt zelfs 100 miljard eurobankbiljetten zich buiten de EU. In de toekomst zou de euro zelfs de rol van de dollar als de internationale munt kunnen overnemen. De reden hiervoor is de sterke euro en de zwakke dollar. Dit is weergegeven in de grafiek ‘euro versus dollar’. Duidelijk is dat de euro meer waard wordt, en de dollar waarde verliest. Dat die dollar minder waard wordt heeft als belangrijkste reden de boven hun stand levende Amerikanen. Die geven namelijk meer uit dan er binnen komt. Zo stijgt de Amerikaanse staatsschuld met $1,5 miljard per dag. Op 11 september 2007 passeerde de Amerikaanse staatsschuld zelfs de historische grens van 9 biljoen dollar. Ook de handelsbalans van de VS vertoont al enige jaren een gigantisch tekort, wat in de grafiek ‘Amerikaanse handelsbalans 1960 – 2006’ in één oogopslag duidelijk wordt. De Amerikanen consumeren veel te veel producten uit het buitenland en naar verhouding wordt er te weinig geëxporteerd naar dat buitenland. En net als in een huishouden: je kan maar een beperkte tijd meer uitgeven dan er binnen komt.

wpe1F0.jpg (13929 bytes)

Grafiek: euro versus dollar, nu krijg je voor 1 euro bijna 1.5 dollar.

wpe1E7.jpg (19815 bytes)

Samenvattend: de euro wint steeds meer terrein ten koste van de dollar. Al met al is 10 jaar euro een feest waard! Nu terug naar de verkiezing van een 2 euro ontwerp. Er kon gestemd worden op vijf voorstellen. Deze vijf voorstellen zijn het resultaat van een wedstrijd tussen alle munthuizen van het eurogebied. De muntmeesters hebben daaruit de beste vijf ontwerpen uitgekozen. Het publiek kon via Internet zijn stem uitbrengen. Hieronder de vijf voorstellen.

wpe1E8.jpg (10474 bytes) Voorstel 1

De pijlen die naar het eurosymbool wijzen, zijn half rond, net als de vergaderzaal van het Europees Parlement, waar alle volkeren van de EU vertegenwoordigd zijn.

wpe1E9.jpg (10593 bytes) Voorstel 2

De euro is het sluitstuk in de ontwikkeling van de handelsbetrekkingen tussen de mensen. Die is met ruilhandel begonnen in de prehistorie (vandaar het opzettelijk primitieve karakter van de tekening) en heeft uiteindelijk tot de economische en monetaire unie geleid.

wpe1EA.jpg (11843 bytes) Voorstel 3

Naast het euroteken ziet u het Romeinse cijfer X, dat symbool staat voor 10 jaar economische en monetaire unie en voor Europa als kruispunt van volkeren en culturen. De spiraal staat voor groei en ontwikkeling.

wpe1EB.jpg (11349 bytes) Voorstel 4

Naast het euroteken ziet u het Romeinse cijfer X, dat symbool staat voor 10 jaar economische en monetaire unie en voor Europa als kruispunt van volkeren en culturen.

wpe1EC.jpg (14282 bytes) Voorstel 5

Een spiraal van tien, steeds grotere sterren of van tien burgers die elkaar de hand geven, verbeeldt de kracht en de dynamiek die de euro aan tien jaar economische en monetaire unie te danken heeft.

De tekst "issuing country" die op bovenstaande afbeeldingen van de muntontwerpen voorkomt, zal op de eigenlijke munt worden vervangen door de naam (of afkorting daarvan) van elk uitgevend land in de eigen landsta(a)l(en). Ook de afkorting "EMU" zal indien nodig door de overeenkomstige afkorting in de betrokken taal of talen worden vervangen.

Op zes februari 2008 ging het vijfde ontwerp aan kop, met als goede tweede het tweede ontwerp. Op het moment van schrijven van dit artikel is de winnaar nog niet bekend. Meer informatie over deze herdenkingseuro is te vinden op de website van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article11072_nl.htm

wpe1ED.jpg (11864 bytes)

Tussenstand op 6 februari 2008.

Naschrift: vier dagen voor sluiting van de stemming heeft nummer 2 een wonderbaarlijke voorsprong genomen en gewonnen met 41% van de stemmen tegen 33% voor de nummer 5. Er zijn in totaal 141.675 stemmen uitgebracht. Deze wonderbaarlijke verschuiving is zeer vreemd. Aan de hand hiervan is de volgende vraag gesteld: "Dear Sir, I followed the eurodesigncontest with great interest, therefore I wrote an article of the contest for this months issue of the Dutch numismatic journal "muntkoerier". But I do have some questions about the contest: four days before closure of the contest design 5 was leading with a 5% margin with design number 2. In four days number 2 got a lot more votes and won with a 8% margin.
I made a small calculation: 22 days voting, 141.675 votes are: 6.440 votes a day.
At day 18: 115.916 votes
Design 2: 34% are 39.411 votes
Design 5: 39% are 45.207 votes
At day 22: 141.675 votes
Design 2: 41% 58.087 votes
Design 5: 33% 46.753 votes

So in the last four days (25.760 votes) design 2 got 18.676 votes (=72,5% of all votes in the last four days) and design 5 got 1.546 votes (= 6% of all votes in the last four days) This is a very strange result! I have learned that the 'winning' design, is made of a Greece sculpture. To help this design win the contest an e-mail campagne was started in Greece with instructions to vote for design 2."

De reactie van de organisatoren was dat alles volgens de regels is verlopen en dat geen fraude is gezien.